Unia proponuje złagodzenie ograniczeń dotyczących podróży do UE

Unia proponuje złagodzenie ograniczeń dotyczących podróży do UE

Unia proponuje złagodzenie ograniczeń dotyczących podróży do UE

W poniedziałek 3 maja, Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej złagodziły obecne ograniczenia dotyczące podróży do UE w celach innych niż służbowe, i tym samym uwzględnić postępy kampanii szczepień i rozwój sytuacji epidemiologicznej na świecie.

Komisja Europejska proponuje, aby zezwolić na wjazd do Unii Europejskiej w zwykłych celach nie tylko wszystkim osobom pochodzącym z krajów o dobrej sytuacji epidemiologicznej, ale także wszystkim osobom, które otrzymały ostatnią zalecaną dawkę szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej. Zaproponowane przez Komisję Europejską luzowanie obostrzeń w podróży mogłoby zostać rozszerzone także na szczepionki, które znalazły się w wykazie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dotyczącym wyjątkowego stosowania leków w nagłych przypadkach.

Ponadto Komisja proponuje podniesienie, zgodnie z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Unii Europejskiej, progu związanego z liczbą nowych przypadków COVID-19, stosowanego przy ustalaniu wykazu państw, z których podróże są dozwolone. Powinno to umożliwić Radzie Unii Europejskiej rozszerzenie tego wykazu. Jednocześnie pojawienie się budzących obawy nowych mutacji koronawirusa wymaga ciągłej czujności. Dlatego, jako przeciwwagę Komisja proponuje nowy mechanizm „hamulca bezpieczeństwa”, który byłby koordynowany na poziomie UE i który ograniczałby ryzyko przedostania się takich mutacji na terytorium Unii.

Pozwoli to państwom członkowskim na szybkie działanie i tymczasowe ograniczenie do koniecznego minimum wszystkich podróży z krajów dotkniętych chorobą na czas potrzebny do wprowadzenia odpowiednich środków sanitarnych. Teraz Rada UE musi rozważyć ten wniosek. Pierwszą dyskusję na szczeblu technicznym zaplanowano na zintegrowanym posiedzeniu Rady poświęconym politycznemu reagowaniu kryzysowemu (IPCR), które odbędzie się 4 maja, a następnie przyjdzie czas na dyskusję na posiedzeniu ambasadorów UE (Coreper) 5 maja.

Po przyjęciu wniosku przez Radę, to do państw członkowskich należeć będzie wdrożenie środków określonych w zaleceniu. Rada powinna dokonać przeglądu wykazu państw spoza UE wyłączonych z ograniczeń w podróżowaniu w świetle zaktualizowanych kryteriów i kontynuować ten przegląd co dwa tygodnie.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: