Główny Urząd Statystyczny przeprowadził ankietę i zebrał dane na temat podróży turystycznych (z co najmniej jednym noclegiem), jakie w ubiegłym

W czwartek 17 czerwca, Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej (EASA) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) wydały

Na miesiąc przed wyznaczonym terminem, od 1 czerwca 2021 r., Polska jako jedno z siedmiu państw uruchomiła bramkę unijnego systemu

W poniedziałek 3 maja, Komisja Europejska zaproponowała, aby państwa członkowskie Unii Europejskiej złagodziły obecne ograniczenia dotyczące podróży do UE w