Polska uruchomiła unijną bramkę cyfrowego certyfikatu COVID

Polska uruchomiła unijną bramkę cyfrowego certyfikatu COVID

Polska uruchomiła unijną bramkę cyfrowego certyfikatu COVID

Na miesiąc przed wyznaczonym terminem, od 1 czerwca 2021 r., Polska jako jedno z siedmiu państw uruchomiła bramkę unijnego systemu cyfrowego certyfikowania w zakresie zaszczepienia przeciw koronawirusowi COVID-19. Certyfikat pozwala na swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej.

Z dniem 1 czerwca 2021 r. system unijnego certyfikowania cyfrowego w zakresie COVID poczynił kolejny duży krok za sprawą uruchomienia systemu technicznego na poziomie Unii Europejskiej, który umożliwia weryfikację certyfikatów w sposób bezpieczny i zapewniający ochronę prywatności. Unijny certyfikat został zaproponowany przez Komisję Europejską w celu wznowienia bezpiecznego podróżowania latem tego roku. Ma on być bezpłatny, bezpieczny i dostępny dla wszystkich.

Certyfikat, dostępny w formie cyfrowej lub papierowej, będzie stanowił dowód, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko COVID-19, uzyskała wynik negatywny testu lub wyzdrowiała po zakażeniu. Po osiągnięciu 20 maja porozumienia politycznego pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie rozporządzenia dotyczącego certyfikatu, 1 czerwca rusza techniczny szkielet systemów UE. Uruchomiony w ciągu zaledwie dwóch miesięcy unijny portal umożliwia weryfikację zabezpieczeń zawartych w kodach QR wszystkich certyfikatów.

Dzięki temu obywatele i władze będą mogli mieć pewność, że certyfikaty są autentyczne. W trakcie tego procesu nie są wymieniane ani zatrzymywane żadne dane osobowe. Uruchomienie bramki stanowi zakończenie prac przygotowawczych na szczeblu UE. Od 10 maja 2021 r. 22 państwa z powodzeniem przetestowały bramkę. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 lipca, natomiast wszystkie państwa członkowskie, które pomyślnie przeszły testy techniczne i są gotowe do wydawania i weryfikacji certyfikatów, mogą teraz dobrowolnie rozpocząć korzystanie z systemu.

Z dniem 1 czerwca 2021 r. siedem państw członkowskich: Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Grecja, Chorwacja i Polska, podjęły decyzję o podłączeniu się do unijnej bramki COVID-owej i rozpoczęły wydawanie pierwszych certyfikatów UE, natomiast niektóre kraje postanowiły uruchomić unijny certyfikat cyfrowy COVID dopiero wtedy, gdy wszystkie funkcje zostaną wdrożone w całym kraju. W związku z tym w najbliższych dniach i tygodniach dołączą kolejne kraje.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: