Fundusze inwestycyjne IDEA (dawniej GTFI)


Fundusze inwestycyjne IDEA (dawniej GTFI)

Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
tel. (022) 330 69 60
fax (022) 330 69 69

Biuro Idea TFI w Katowicach:
ul. Sokolska 8, 40-086, Katowice
tel. (032) 200 84 44

Fundusze inwestycyjne znajdujące się w ofercie Idea TFI

IDEA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu
IDEA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji Skarbowych
IDEA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego
IDEA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji
GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
IDEA Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Bieżące informacje

[Warszawa, 30.06.2007] Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został już zarejestrowany. Fundusz pojawi się w ofercie Idea TFI jeszcze w październiku br. Zgodnie z zapowiedzią Idea TFI rozbudowuje swoją ofertę o tzw. produkty alternatywne, pozwalające na realizację zysków w przypadku nadejścia korekty na polskim rynku akcji. Fundusz Idea Globalny FIO to pierwszy z trzech planowanych na ten rok funduszy tej kategorii – wkrótce Idea TFI zaoferuje również fundusz surowcowy oraz hedge.

[11.07.2007] IDEA wzbogaca ofertę o produkty alternatywne
Wkrótce oferta Idea TFI powiększy się o tzw. produkty alternatywne. Towarzystwo uzyskało już zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu rynku surowców – Idea Surowce Plus FIO oraz funduszu inwestującego na najbardziej perspektywicznych rynkach świata – Idea Globalny FIO. Jesienią br. Idea TFI planuje uruchomić fundusz hedgingowy.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Warto pamiętać, że…

Do dnia wpisania funduszu inwestycyjnego do rejestru Komisja Papierów Wartościowych może cofnąć zezwolenie na utworzenie funduszu, jeżeli przy zbieraniu wpłat towarzystwo naruszyło przepisy ustawy, statut funduszu lub warunki zezwolenia.

Zezwolenie na utworzenie funduszu wygasa, jeżeli:

1) w określonym w statucie terminie na dokonanie zapisów na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na utworzenie funduszu, towarzystwo nie zebrało wpłat w wysokości określonej w statucie,

2) przed upływem 6 miesięcy, licząc od dnia doręczenia zezwolenia na jego utworzenie, towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu do rejestru.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze inwestycyjne IDEA (dawniej GTFI)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: