IDEA wzbogaca ofertę o produkty alternatywne


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne IDEA

IDEA wzbogaca ofertę o produkty alternatywne

[11.07.2007] Wkrótce oferta Idea TFI powiększy się o tzw. produkty alternatywne. Towarzystwo uzyskało już zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie funduszu rynku surowców – Idea Surowce Plus FIO oraz funduszu inwestującego na najbardziej perspektywicznych rynkach świata – Idea Globalny FIO. Jesienią br. Idea TFI planuje uruchomić fundusz hedgingowy.

Po atrakcyjnej pierwszej połowie roku, kiedy aktywa funduszy zarządzanych przez Idea TFI zwiększyły się prawie o 60% do 373 mln PLN a liczba klientów Towarzystwa wzrosła o ponad 100%, Idea TFI chce zaproponować klientom produkty pozwalające na realizację atrakcyjnych zysków w przypadku nadejścia zapowiadanej korekty na polskim rynku akcji. "Nowe fundusze Idea TFI będą stanowić doskonały składnik portfeli inwestorów w momencie spodziewanego odwrócenia trendu wzrostowego na polskiej giełdzie. Fundusze rynku pieniężnego czy dłużne nie zaspokoją ogromnych apetytów inwestorów po ostatnich żniwach na polskim parkiecie. Naszym zdaniem idealną propozycją będzie wtedy bogaty rynek surowców, który daje dużo większe możliwości czerpania zysków z walorów nieskorelowanych z rynkiem akcji" – mówi Tomasz Adamski, Prezes Zarządu Idea TFI.

Idea Surowce Plus FIO inwestować będzie w papiery wartościowe o wysokiej korelacji z rynkami surowcowymi i towarowymi. Fundusz inwestować będzie również w tzw. ETFy (Exchange Traded Funds). Dobór lokat do portfela następować będzie w oparciu o analizę techniczną. "Według naszych analiz na chwilę obecną w portfelu Funduszu powinny znaleźć się przede wszystkim walory związane z nośnikami energii. Szacujemy, że Fundusz pozwoli klientom na realizację stóp zwrotu atrakcyjniejszych w długim okresie od średnich stóp zwrotu krajowych funduszy akcyjnych" dodaje Robert Nejman, nadzorujący zarządzanie funduszami Idea TFI.

Idea Globalny FIO to z kolei fundusz, który pozwoli inwestorom na czerpanie zysków z najbardziej rozwojowych rynków świata. Fundusz będzie bowiem dokonywał lokat w różne branże z najciekawszych inwestycyjnie rynków zagranicznych. Do portfela Funduszu dobierane będą jednostki uczestnictwa najlepszych zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Obydwa Fundusze pojawią się w szerokiej sieci dystrybucji już we wrześniu.

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy GTFI

Nota prawna: Przed użyciem strony "IDEA wzbogaca ofertę o produkty alternatywne" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: