IDEA Stabilnego Wzrostu FIO


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne IDEA

IDEA Stabilnego Wzrostu FIO

Celem inwestycyjnym Funduszu IDEA Stabilnego Wzrostu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. W zamiarze osiągnięcia wskazanego celu inwestycyjnego Fundusz będzie dokonywał lokat umożliwiających osiągnięcie wzrostu wartości aktywów przewyższającego stopę odniesienia.

Osiąganie tego celu odbywa się poprzez optymalne inwestowanie środków na rynkach obligacji, pieniężnym i akcji – zarówno w Polsce jak i zagranicą, tak, by zapewnić bezpieczeństwo i systematyczny zysk. Za pośrednictwem tego funduszu klienci mają możliwość realizacji inwestycji zagranicznych, co daje sposobność do wykorzystania dobrej światowej koniunktury i uniezależnia od ryzyka inwestycji wyłącznie w papiery jednego kraju. Mimo globalnego charakteru, założeniem tego funduszu jest orientacja na zysk w polskiej walucie, gdyż w takiej walucie przyjmowane są wpłaty.

Więcej informacji: Prospekt informacyjny | Skrót prospektu informacyjnego | Sprawozdanie finansowe | Wartość aktywów za dany miesiąc oraz archiwalne stany aktywów | Archiwalne wartości jednostek

Powyższa notatka oparta jest na materiałach Idea TFI

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy GTFI

Nota prawna: Przed użyciem strony "IDEA Stabilnego Wzrostu" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: