Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne IDEA

Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

[06.10.2007] Idea Globalny Fundusz Inwestycyjny Otwarty został już zarejestrowany. Zgodnie z zapowiedzią Idea TFI rozbudowuje swoją ofertę o tzw. produkty alternatywne, pozwalające na realizację zysków w przypadku nadejścia korekty na polskim rynku akcji. Fundusz Idea Globalny FIO to pierwszy z trzech planowanych na ten rok funduszy tej kategorii – wkrótce Idea TFI zaoferuje również fundusz surowcowy oraz hedge.

Fundusz jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na polskim rynku akcji. Polityka inwestycyjna Funduszu zakłada inwestycje w różne branże z najciekawszych inwestycyjnie rynków zagranicznych. "Po kilku latach hossy możliwe jest odwrócenie trendu wzrostowego, czego pierwsze symptomy możemy już obserwować. Musimy więc szukać nowych możliwości inwestycyjnych na niedocenianych dotąd rynkach i w rozwojowych branżach. Widzimy duży potencjał na rynkach azjatyckich, Ameryki Łacińskiej czy nawet Afryki i właśnie tam będziemy kierować środki Funduszu w najbliższym czasie" – mówi Tomasz Adamski, Prezes Zarządu Idea TFI.

Do portfela funduszu dobierane będą głównie jednostki uczestnictwa najlepszych zagranicznych funduszy tak zwanych ETF (Exchange Traded Funds), a także akcje. Wartość pierwszej minimalnej inwestycji do Funduszu wyniesie 500 zł, natomiast każdej kolejnej – 100 zł.

Obecnie Idea TFI czeka na rejestrację funduszu Idea Surowce Plus FIO, który będzie inwestować w papiery wartościowe o wysokiej korelacji z rynkami surowcowymi i towarowymi. Fundusz inwestować będzie również w tzw. ETFy (Exchange Traded Funds). Towarzystwo pracuje także nad utworzeniem funduszu hedgingowego.

Powyższa notatka oparta jest na materiałach Idea TFI

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy GTFI

Oceń ten artykuł: