Fundusz Robeco Global Bonds


Fundusz Robeco Global Bonds

Celem tego subfunduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału przez inwestowanie co najmniej dwóch trzecich łącznej wartości jego aktywów w obligacje i podobne papiery wartościowe na całym świecie.

Ogólna polityka inwestycyjna Spółki stanowi, że poza ograniczeniem co do obligacji i podobnych papierów wartościowych, subfundusz nie podlega żadnym innym ograniczeniom w zakresie rodzaju inwestycji. Na ogól nie będzie dokonywał inwestycji na rynkach rozwijających się. W żadnym jednak wypadku inwestycje na rynkach rozwijających się nie będą przekraczały jednej trzeciej wartości wszystkich aktywów subfunduszu.

Dozwolone są inwestycje w standardyzowane i niestandardyzowane instrumenty pochodne, w tym również w transakcje terminowe typu future, opcje, swapy w tym m.in. swapy na stopy procentowe, swapy kredytowe typu default, swapy na indeksy oraz koszykowe swapy kredytowe typu default (koszykowe swapy kredytowe (na przykład swapy koszykowe rodzaju iTraxx i IBOXX są swapami koszykowymi, które łączą szereg papierów wartościowych i instrumentów pochodnych).

Subfundusz może zainwestować do 100% swoich aktywów netto w koszykowe swapy kredytowe i swapy kredytowe typu default jako nabywca zabezpieczenia (protection buyer) i strona sprzedająca zabezpieczenie (protection seller). Główne korzyści koszykowych swapów kredytowych to natychmiastowa ekspozycja w zakresie zdywersyfikowanego koszyka kredytów o niskiej cenie i użycie np. do zabezpieczenia istniejącego swapu kredytowego typu default odnoszącego się do pojedynczego kredytu lub obligacji.

>>> POWRÓT
do rejestru funduszy Robeco

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Robeco Global Bonds" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: