Szybki szacunek PKB za ostatni kwartał 2020 r.

Szybki szacunek PKB za ostatni kwartał 2020 r.

Szybki szacunek PKB za ostatni kwartał 2020 r.

Jak wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2020 roku zmniejszył się realnie o 2,8% rok do roku, wobec wzrostu o 3,6% w analogicznym okresie 2019 r.

Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektu zmienności kalendarzowej i zmienności dni roboczych oraz efektu sezonowości. Według najświeższych danych GUS, w ostatnim kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) zmniejszył się realnie o 0,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 2,8%. Natomiast PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 2,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Szacunkowe dane GUS uwzględniają wpływ na gospodarkę pandemii koronawirusa i wprowadzonych przez rząd związanych z nią ograniczeń.

Źródło danych GUS

Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: