Kasacja na niekorzyść oskarżonego, kwestionująca zastosowanie prawa łaski, jest niezgodna z Konstytucją

W środę 26 czerwca 2019 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu postępowania karnego, w zakresie w jakim dopuszczają wniesienie kasacji na niekorzyść oskarżonego, mimo zastosowania wobec niego prezydenckiego aktu łaski, lub też negującej zasadność jej zastosowania przez Prezydenta RP, są niezgodne z Konstytucją (sygn. akt K 8/17).

 

Prokurator Generalny złożył wniosek o zbadanie zgodności przepisów art. 523 § 3, art. 521 § 1 oraz art. 529 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, ze zm.) z art. 139 zdanie pierwsze w związku z art. 10 Konstytucji RP. Zdaniem wnioskodawcy, w/w przepisy naruszają Konstytucję w zakresie, w jakim dopuszczają możliwości wniesienia, a także rozpoznania kasacji na niekorzyść oskarżonego:

  • w razie umorzenia postępowania z powodu zastosowania aktu łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
  • od każdego prawomocnego orzeczenia sądu w sytuacji, gdy w kasacji zakwestionowano prawidłowość zastosowania aktu łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
  • w sytuacji, gdy w kasacji zakwestionowano prawidłowość zastosowania aktu łaski przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Trybunał zgodził się z wnioskiem Prokuratora Generalnego. W uzasadnieniu wydanego 26 czerwca 2019 r. wyroku orzekł:

„… kwestionowane normy kodeksu postępowania karnego naruszyły przepisy dotyczące konstytucyjnego prawa łaski, w taki sposób, że dopuściły, by w systemie prawnym funkcjonowały normy wywodzone z tych przepisów, które umożliwiają poddanie prerogatywy Prezydenta RP sądowej kontroli” (sygn. akt K 8/17).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: