Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poinformowało w piątek 16 lipca o wniesieniu kolejnej kasacji do Sądu Najwyższego w obronie obywatela ukaranego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł do Sądu Najwyższego kasację od wyroku sądu apelacyjnego, który w 2019 r. odmówił więźniowi przyjęcia jego

W środę 26 czerwca 2019 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy Kodeksu postepowania karnego, w zakresie w jakim dopuszczają wniesienie