Zakładanie spółek w Macedonii

Czy polskie firmy są w ogóle zainteresowane prowadzeniem interesów w Macedonii, i które sektory gospodarki  powinny szczególnie zainteresować się ofertą biznesową Macedonii?

Polscy przedsiębiorcy od lat bardzo chętnie prowadzą interesy w Republice Macedonii, a teraz w erze wzmożonych działań rządu, nakładających na polskie firmy coraz większe i nowe ciężary podatkowe, obowiązki raportowania, jak również z uwagi na trwające latami kontrole skarbowe i coraz głębszą inwigilację, spoglądają w jej kierunku jeszcze chętniej. Macedonia przyciąga polskich inwestorów nie tylko bałkańskim klimatem, choć i ten fakt nie pozostaje bez  znaczenia.

Stosunkowo młode, bo powstałe po rozpadzie Jugosławii w 1991 roku państwo, ma wciąż słabo rozwiniętą gospodarkę, a to właśnie jest chyba największą zaletą, którą Macedonia kusi zagranicznych przedsiębiorców. Liczący ponad 2 miliony mieszkańców kraj stanowi „żyzną glebę” dla nowych pomysłów biznesowych. Ponad 30% bezrobocie, w obliczu niedoboru pracowników w Polsce, to kolejna zaleta macedońskiego rynku. Tamtejszy rząd kusi zagranicznych przedsiębiorców licznymi ułatwieniami administracyjnymi. Łatwy i szybki proces założenia spółki, zachęca polskie firmy do lokowania tam swoich aktywów. Szczególnym zainteresowaniem, oprócz prowadzenia działalności w formie spółek, cieszy się macedoński rynek nieruchomości, z którego polscy przedsiębiorcy mogą skupować zarówno nieruchomości budynkowe, jak i grunty budowlane. Tu mogą korzystać z ogromnych udogodnień, jakimi są, m.in. wynoszące do 500 000 euro subsydia na koszty budowlane i udostępnianie gruntów do długoterminowej dzierżawy nawet do 99 lat w obszarach ekonomicznych i przemysłowych.

Najważniejszym chyba jednak, z punktu widzenia zabezpieczenia majątku firmy, jest korzystny system prawny i podatkowy, jaki Macedonia oferuje prowadzącym na jej terenie działalność gospodarczą przedsiębiorcom. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych wynosi jedynie 10%. Co więcej, we wspomnianych, tzw. obszarach technologiczno-przemysłowych stref rozwojowych inwestorzy mogą skorzystać z dziesięcioletniego całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego. Stanowiący różnicę pomiędzy zyskiem netto a kwotą wypłaconych dywidend tzw. zysk zatrzymany, czyli pozostawiony w aktywach spółki z przeznaczeniem na nowe inwestycje podlega 0% opodatkowaniu. Stawka 0% obowiązuje również w zakresie opodatkowania VAT niektórych dóbr. Nawet podstawowe stawki podatku od towaru i usług mogą być kuszące, bo wynoszą 18% i 5%.

Chłonny i wciąż rozwijający się macedoński rynek jest otwarty dla wszelkiego typu nowych inicjatyw gospodarczych. Udział przemysłu w PKB Macedonii nie przekracza 30%. Głównym motorem macedońskiej gospodarki jest rynek usługowy, który zasila PKB w blisko 60%.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: