Do końca 2015 r. spółki i inne podmioty wpisane do rejestrów innych niż Krajowy Rejestr Sądowy, miały obowiązek przerejestrowania się

Czy polskie firmy są w ogóle zainteresowane prowadzeniem interesów w Macedonii, i które sektory gospodarki szczególnie zainteresować powinny się

Gdy kilku już działających na rynku lub przyszłych przedsiębiorców postanawia razem przystąpić do realizacji ustalonego wspólnie celu gospodarczego, a nie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest coraz bardziej popularna w naszym kraju. Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych, jest to rodzaj