Wydłużone terminy obowiązkowych kas rejestrujących

Wydłużone terminy obowiązkowych kas rejestrujących

Po informacji o planowanym przesunięciu terminu wejścia w życie obowiązkowych kas fiskalnych online dla branży gastronomicznej i hotelarskiej, we wtorek 19 maja 2020 r. Ministerstwo Finansów sprecyzowało do jakich dat zamierza wydłużyć okres, w jakim branże te mogą prowadzić ewidencję swojej działalności za pośrednictwem dotychczasowych kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii.

Projekt z 11 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w tej sprawie wskazuje, kogo dokładnie dotyczy przesunięcie terminów. Są to dwie grupy przedsiębiorców:

  1. świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także trudniące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
  2. świadczących usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Wydłużenie terminu obowiązkowego wdrożenia kas rejestrujących online dla pierwszej grupy nastąpi do 31 grudnia 2020 r. (zamiast obecnego 30 czerwca 2020 r.), a dla drugiej do 30 czerwca 2021 r. (zamiast aktualnie obowiązującej daty 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie, zgodnie z art. 145b ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy o VAT (Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535, ze zm.) przedsiębiorcy ci mogą dokonać odliczenia lub otrzymać zwrot środków z tytułu zakupu kas rejestrujących pod warunkiem, że dniem rozpoczęcia  prowadzenia ewidencji będzie: 1 lipca 2020 r. dla pierwszej grupy ww. podatników i 1 stycznia 2021 r. dla drugiej. MF uwzględniło konieczność zmiany tych terminów i dokonało ich przesunięcia odpowiednio: na dzień 1 stycznia 2021 r. i 1 lipca 2021 r.

Jak swoją propozycję przesunięcia ww. terminów podsumowało Ministerstwo Finansów: „Pozwoli to na odciążenie podatników i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branżach szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19 (…) 14 maja został skierowany do uzgodnień zewnętrznych” .

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: