Od dziś wchodzi w życie ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny

Od dziś wchodzi w życie ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny

Od dziś wchodzi w życie ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny

Dziś (22 marca 2022 r.) zaczyna obowiązywać przyjęte w 2019 r. ogólnoeuropejskie rozporządzenie w sprawie osobistych produktów emerytalnych (z ang. – pan-European personal pension – PEPP). To propozycja nowego, dobrowolnego, unijnego systemu oszczędzania na emeryturę, który będzie mógł być oferowany przez wiele instytucji finansowych w całej Unii Europejskiej.

PEPP zaoferuje oszczędzającym na emeryturę większy wybór oraz korzyści wynikające ze zwiększonej konkurencji, przejrzystości i elastyczności opcji produktowych. Podmioty świadczące usługi w ramach PEPP skorzystają z rzeczywistego jednolitego rynku PEPP oraz z ułatwionej dystrybucji transgranicznej, co pozwoli im na łączenie aktywów i osiąganie wymiernych korzyści. Jednocześnie PEPP pomoże skierować oszczędności na rynki kapitałowe, co będzie korzystne dla inwestycji i wzrostu gospodarczego w UE. Komisarz Mairead McGuinness, odpowiedzialna za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedziała:

„Dzięki nowym ramom dla ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (PEPP) ludzie będą mieli większy wybór podejmując decyzję o oszczędzaniu na emeryturę, a jednocześnie będą mogli korzystać z silnej ochrony konsumentów. PEPP jako uzupełnienie emerytur publicznych, zaspokaja potrzeby dzisiejszego młodego pokolenia i pozwala ludziom lepiej planować i zabezpieczać się na przyszłość. Od dziś podmioty oferujące emerytury indywidualne mogą oferować PEPP w całej UE, dokonując jednej rejestracji. Dzięki skierowaniu oszczędności na inwestycje długoterminowe PEPP przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego w UE”.

Propozycja Komisji z czerwca 2017 r. w sprawie PEPP jest częścią planu działania Komisji na rzecz wzmocnienia unii rynków kapitałowych. Rozporządzenie PEPP zostało uzgodnione i przyjęte 25 lipca 2019 r., a jego celem jest przyczynienie się do budowy wewnętrznego rynku emerytur osobistych, zwiększenie możliwości firm w zakresie transgranicznego oferowania osobistych produktów emerytalnych oraz zapewnienie konsumentom konkurencyjnej alternatywy w zakresie oszczędzania na emeryturę.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: