Dziś (22 marca 2022 r.) zaczyna obowiązywać przyjęte w 2019 r. ogólnoeuropejskie rozporządzenie w sprawie osobistych produktów emerytalnych (z ang.