Unia zatwierdza przejęcie wspólnej kontroli nad Cytel przez Astorg i Nordic Capital

Unia zatwierdza przejęcie wspólnej kontroli nad Cytel przez Astorg i Nordic Capital

Unia zatwierdza przejęcie wspólnej kontroli nad Cytel przez Astorg i Nordic Capital

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie wspólnej kontroli nad Cytel Inc. z siedzibą w USA przez Astorg VII SLP z Luksemburga i Nordic Capital X Limited z siedzibą na wyspie Jersey.

Cytel jest dostawcą oprogramowania i usług opartych na danych dla przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego, oferującym oprogramowanie do projektowania badań statystycznych, usługi analityczne w zakresie nauki o danych oraz doradztwo w celu poprawy wyników badań klinicznych. Astorg jest europejską grupą private equity. Nordic Capital to grupa funduszy private equity inwestujących w różnych gałęziach przemysłu.

Komisja Europejska stwierdziła, że proponowana transakcja nie budzi obaw o naruszenie zasad konkurencji, ponieważ Cytel nie prowadzi lub prowadzi w niewielkim stopniu rzeczywistą lub przewidywaną działalność w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a fuzja nie doprowadzi do horyzontalnego lub wertykalnego nakładania się działalności przedsiębiorstw.

źródło: Komisja Europejska

Oceń ten artykuł: