Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z rozporządzeniem UE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, przejęcie wspólnej kontroli nad Cytel Inc. z siedzibą