HANDEL DETALICZNY W NIEMCZECH: BARDZO POWOLNE ZNOSZENIE BLOKAD

Niemcy były pierwszym dużym europejskim rynkiem detalicznym, na którym 20 kwietnia zniesiono ogólnokrajowe ograniczenia nałożone na „sklepy inne niż niezbędne”, kończąc pięciotygodniowe obowiązkowe zamknięcie większości sklepów niespożywczych.

Chociaż ten ruch był wyczekiwany przez właścicieli sklepów bez obrotów, ale zobowiązanych do regulowania swoich rachunków to uważamy, że mimo wszystko sektor handlu jest daleki od wyjścia na prostą. Uwzględniając wielkość segmentów, sezonowość i ograniczenia, w Allianz i Euler Hermes szacujemy, że to pięciotygodniowe zamknięcie sklepów z towarami pierwszej potrzeby (oryg. „innych niż niezbędnych”) mogło kosztować niemieckich detalistów 26 mld EUR w obrotach.

Dwie prędkości wychodzenia z blokady

Głównym punktem stopniowego wychodzenia z blokady jest wyłączenie sklepów o powierzchni przekraczającej 800 metrów kwadratowych, której to decyzji, sprzeciwiła się największa organizacja handlowa w kraju (HDE). Ponieważ średnia wielkość sklepów różni się znacznie w poszczególnych segmentach, oczekuje się, że to ograniczenie wprowadzi restart dwóch prędkości sektora detalicznego. Patrząc na dane strukturalne dotyczące niemieckiej powierzchni handlowej, zauważymy bowiem, że to sprzedawcy mebli prawdopodobnie najbardziej ucierpią z powodu tego ograniczenia, gdyż ze średnia wielkość ich sklepów to około 1400 metrów kwadratowych. Wielobranżowe domy handlowe, o średniej powierzchni 730 metrów kwadratowych, stanowią granicę dla znoszenia obostrzeń, a także sprzedawcy elektroniki (370 m2), chociaż Ci naturalnie w mniejszym stopniu. A warto przy tym zauważyć, że segmenty o średniej wielkości sklepów poniżej 800 m2 odpowiadają za ponad 80% obrotów sklepów z towarami pierwszej potrzeby.

 Utrzymanie płynności jest najważniejszym priorytetem

W Allianz i Euler Hermes oceniamy, że powrót do normalności będzie stopniowy, z dystansowaniem społecznym i rygorystycznymi przepisami dotyczącymi higieny prawdopodobnie zajmie to miesiące, a zaufanie konsumentów będzie utrzymywać się na niskim poziomie. Środki wsparcia, mające na celu pomoc przedsiębiorstwom w zaspokojeniu ich potrzeb finansowych, będą miały zasadnicze znaczenie, podobnie również jak staranny monitoring przepływu gotówki:

  • Detaliści przed złożeniem nowych zamówień w pierwszej kolejności oczyszczą magazyny i odblokują kapitał uwięziony w zapasach. Zakupione już towary odpowiadają za około dwie-trzecie wydatków sprzedawców detalicznych, przy czym zapasy mieszczą się w przedziale 40 do 120 dni normalnej działalności w przypadku dużych detalistów i w poszczególnych segmentach. W niektórych specyficznych segmentach, zapasy tracą wartość bardzo szybko (moda, kwiaty…) i sprzedawcy są bardziej podatni na ryzyko niedoboru środków pieniężnych.
  • Ponieważ napływ klientów do sklepów będzie powracał do normalnych poziomów bardzo stopniowo, ich właściciele również prawdopodobnie będą stosować Kurzarbeit tak długo, jak to będzie możliwe. Koszty pracy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne, stanowią średnio około 15% łącznych wydatków w handlu.
  • Co do czynszów najmu (średnio 5% łącznych wydatków), krążą niepotwierdzone informacje o najemcach starających się negocjować warunki lub odroczyć terminy płatności czynszu. Dotyczy to nawet renomowanych, powszechnie znanych marek. Dane z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych pokazują, że w ciągu ostatnich tygodni załamało się regulowanie płatności czynszu najmu lokali w terminie.

1

Źródło: Euler Hermes, Allianz Research, Destatis

Oceń ten artykuł: