Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w czerwcu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 3,4% wyższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w maju 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 8,4% wyższa

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 6,7% niższa niż

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 24,6% niższa