Koniunktura gospodarcza w kraju w styczniu 2021 roku

Koniunktura gospodarcza w kraju w styczniu 2021 roku

Główny Urząd Statystyczny opublikował w poniedziałek 25 stycznia raport na temat nastrojów polskich firm na początku nowego, 2021 roku. Tylko w branży informacji i komunikacji uległy one poprawie, w pozostałych gałęziach gospodarki nastroje przedsiębiorców się pogarszają.

Przeprowadzone przez GUS między 1 a 10 stycznia 2021 r. wśród przedsiębiorców badanie pozwoliło na ustalenie tzw. wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury. To wskaźnik złożony odzwierciedlający stan gospodarki. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Gdy wskaźnik jest większy od zera odnotowywany jest „dobry” klimat koniunktury. W przeciwnym wypadku klimat jest oceniany jako „zły”.

Ustalone przez GUS wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej są następujące:

  • informacja i komunikacja + 7,4 (dobry);
  • zakwaterowanie i gastronomia – 52,1 (zły);
  • budownictwo – 18,7 (zły);
  • handel detaliczny – 13,9 (zły);
  • przetwórstwo przemysłowe – 9,9 (zły);
  • transport i gospodarka magazynowa – 7,8 (zł);
  • handel hurtowy – 4,2 (zły).

Źródło danych: GUS

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: