Finansowanie przez faktoring dla każdej firmy

Finansowanie przez faktoring dla każdej firmy

Zachowanie ciągłości w przepływie należności jest dużym wyzwaniem dla firm ze wszystkich obszarów bez względu na ich rozmiar czy staż na rynku. Prowadzący interes często spotykają się z długimi terminami płatności oraz problemem nieterminowo płaconych faktur, które powodują zatory płatnicze. Narzędziem, które skraca okres oczekiwania na otrzymanie środków z wystawionych faktur i gwarantuje płynność finansową jest finansowanie przez faktoring. Jest on doceniany przez polskich przedsiębiorców przede wszystkim za minimalne formalności, gwarancję szybkiego otrzymania pieniędzy oraz brak wymogu dodatkowych zabezpieczeń – wynika z badań Bibby MSP Index.

Płynność finansowa jest istotna w każdej branży

Zachowanie odpowiedniej proporcji między kolejnymi przepływami środków jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firm, zarówno z branży budowalnej, transportowej, usługowej, jak i handlowej. Każdy dział gospodarki do prawidłowego prosperowania oraz rozwoju potrzebuje terminowego otrzymywania należności. Finansowanie przez faktoring jest narzędziem, które gwarantuje zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, dzięki której firma może w terminie regulować własne zobowiązania, w tym wynagrodzenie pracowników, podwykonawców czy dostawców oraz pokryć koszty związane z prowadzeniem działalności.

Rozmiar firmy ani wartość majątku trwałego nie ma znaczenia

W przypadku finansowania przez faktoring nie obrót lub ilość i wartość maszyn jest najważniejsza. Przed przyznaniem tej usługi każda firma jest oceniana indywidualnie. Najważniejszym czynnikiem jest poznanie sytuacji na rynku kontrahentów potencjalnego klienta instytucji faktoringowej. Jeżeli mała firma posiada partnerów biznesowych o silnej pozycji, może pozyskać korzystną ofertę na finansowanie działalności.

Finansowanie przez faktoring dla każdego

Ubiegać się o finansowanie przez faktoring mogą zarówno firmy o ugruntowanej pozycji na rynku z wieloletnim doświadczeniem w branży, które chcą usprawnić przepływ należności przedsiębiorstwa, jak i niewielkie biznesy prosperujące od niedawna. Warto zwrócić uwagę, że małe i średnie przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na konsekwencje zmian koniunktury gospodarczej czy też opóźnień w płatnościach. Nieterminowe otrzymywanie należności jest szczególnie dokuczliwe dla tego rodzaju firm, w których przypadku nawet jedna nieopłacona faktura może przyczynić się do upadłości gospodarczej biznesu.

Szansę na finansowanie przez faktoring mają również start-upy. Faktoring dla mikrofirm jest skierowany do podmiotów gospodarczych, które niedawno rozpoczęły działalność gospodarczą. Dedykowany jest przede wszystkim firmom pragnącym rozwijać się w szybkim tempie przy jednoczesnym zachowaniu równowagi budżetowej.

Źródło: Bibby Financial Services

Oceń ten artykuł: