Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, największy problem z dyscypliną płatniczą partnerów biznesowych mają jednoosobowe działalności gospodarcze z branż:

Co dziesiąty przedsiębiorca znacznie wydłuża termin płatności, ale sam nie lubi czekać na przelew – wynika z badania Instytutu Keralla

Bank Gospodarstwa Krajowego pomoże w zabezpieczaniu limitów faktoringowych – pierwsze umowy z faktorami spodziewa się podpisać na przełomie sierpnia i

Na pierwszym miejscu listy płatności w przedsiębiorstwach wciąż są wynagrodzenia dla pracowników, ale na znaczeniu zyskały zobowiązania wobec kluczowych kontrahentów