Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców

Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców

Premier ogłosił w środę 8 kwietnia 2020 roku drugi, obok Tarczy Antykryzysowej, program pomocowy dla polskiej gospodarki w obliczu panującej epidemii COVID-19. To przeznaczona dla wszystkich kategorii przedsiębiorstw Tarcza Finansowa. Przewiduje ona dofinansowanie działalności przedsiębiorstw, które może okazać się w 75% bezzwrotne pod dwoma warunkami: przedsiębiorca musi utrzymać swoją działalność oraz poziom zatrudnienia.

Tarcza Finansowa, podobnie jak jej poprzedniczka – Tarcza Antykryzysowa, ma na celu przede wszystkim ochronę miejsc pracy i samych przedsiębiorstw. Stanowić ją ma 100 mld zł rozdzielone pomiędzy:

a) mikrofirmy (czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników) – 25 mld zł;

b) małe i średnie firmy (czyli zatrudniające od 10 do 249 pracowników) – 50 mld zł;

c) duże firmy (czyli zatrudniające od 250 pracowników) – 25 mld zł.

Pomoc dla firm polegać ma na finansowaniu przez państwo ich działalności na prostych i preferencyjnych warunkach. Udzielane firmom subwencje przyznawane będą na trzy lata, a ich spłaty zaczną się dopiero w drugim roku. Dla pierwszej grupy przedsiębiorstw maksymalna wartość wsparcia dla jednej firmy będzie mogła wynieść 324 tys. zł i zostanie udzielona na 3 lata. Co najważniejsze, mikrofirma będzie mogła nie zwracać do 75% udzielonej subwencji, jeśli po 12 miesiącach od jej otrzymania nadal będzie prowadzić nieprzerwanie swoją działalność i utrzyma poziom zatrudnienia.

Takie same reguły obowiązują w ramach pomocy udzielanej przez państwo małym i średnim firmom, z tą różnicą, że mogą się one starać o wsparcie nawet do 3,5 mln zł. Co do dużych przedsiębiorstw, to tu tożsame są tylko warunki nie zwracania do 75% subwencji – firma musi zachować ciągłość działalności i poziom zatrudnienia. Co do kwot samej subwencji i okresu, na jaki zostanie udzielona – te kwestie będą ustalane z dużymi firmami indywidualnie.

Jak podsumował Premier: „Wystarczy spełnić 2 proste warunki: utrzymujesz działalność i nie zwalniasz pracowników. Będzie oświadczenie, a nie segregator zaświadczeń. Wszystko będzie się działo online”.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: