Warszawska Grupa Inwestycyjna | WGI DM

Chcesz założyć rachunek maklerski? Kliknij TUTAJ.

Warszawska Grupa Inwestycyjna | WGI DM

Robert Nogacki – Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje poszkodowanym przez WGI Dom Maklerski doradztwo prawne obejmujące m.in.

1) przygotowanie powództwa przeciw KDPW o wypłatę pełnej kwoty rekompensaty;
2) budowę powództwa odszkodowawczego wobec Skarbu Państwa;
3) pomoc w sporze z syndykiem masy upadłości WGI DM odnośnie środków wypłacanych z rachunku, przewyższających saldo dokonanych wpłat (przypadki tzw. "ujemnego salda").

Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Blog afery WGI:

Chcesz szybko poznać podstawowe informacje na temat afery WGI? Kliknij TUTAJ.

[06.06.2008] Nowy adres internetowej grupy dyskusyjnej wierzycieli WGI:
https://www.wgi.wirtualnie.pl

[06.06.2008] Pieniądze inwestorów z rachunku w Wachovii trafią do syndyka WGI Consulting
Ambasador USA Victor Ashe ogłosił w czwartek w Warszawie, że prawie 16,5 mln USD przesłano wyznaczonemu przez sąd odbiorcy w Polsce. Pieniądze mają być przekazane ofiarom "oszustwa wymierzonego przeciwko polskim inwestorom" przez co ambasador Ashe rozumie klientów Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. W całej sprawie bardzo istotny jest fakt, że środki z Wachovii nie trafią do masy upadłości WGI Domu Maklerskiego, ale do spółki powiązanej – WGI Consulting, która emitowała obligacje nabywane przez WGI DM na rzecz klientów. Z powodów które wyjaśniam poniżej obawiam się, że na skutek decyzji o przekazaniu środków z rachunku w Wachovii do rąk syndyka WGI Consulting dojdzie do skrajnie przypadkowego podziału środków pomiędzy poszkodowanych inwestorów.

[03.06.2008] Roman Sklepowicz – STOWARZYSZENIE POKRZYWDZONYCH PRZEZ SYSTEM BANKOWY

[02.01.2008] Digit Serve korzystała z usług BRE Banku
Jak donosi dzisiejszy "Puls Biznesu", Digit Serve, firma podejrzewana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) o prowadzenie w Polsce nielegalnej działalności maklerskiej współpracowała z BRE Bankiem. DS to nie pierwsza firma operująca na rynku kontraktów walutowych (tzw. forex), której rachunki prowadził BRE Bank. "Puls Biznesu" i inne media pisały o związkach, łączących giełdowy bank z WGI, Interbrokiem i Netforeksem: bankrutami, których właściciele usłyszeli prokuratorskie zarzuty (w sprawie DS na razie ich nie ma).

[15.11.2007] Kiedy powstał przychód/strata w odniesieniu do inwestycji w WGI?
Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wyjaśnia w którym momencie wartość rachunku inwestycyjnego staje się przychodem lub kosztem podatkowym.

[01.11.2007] Jak rozliczać inwestycje w WGI Dom Maklerski S.A. i Interbrok Investment sp. j. z Urzędem Skarbowym?
Duże zainteresowanie inwestorów WGI Domu Maklerskiego S.A. i Interbrok Investment sp. j. wzbudza kwestia podatku dochodowego od domniemanych zysków, jakie te spółki miały wypracowywać na rzecz swoich klientów. Obie w/w instytucje zarządzające aktywami corocznie wystawiały inwestorom informacje PIT-8C na podstawie których inwestorzy płacili podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych. Jednakże, jak później się okazało, "dochody" te mogły nie znajdować pokrycia w rzetelnej wycenie wartości instrumentów finansowych zgromadzonych na rachunkach inwestycyjnych (ogólne informacje na temat zasad opodatkowania inwestycji foreksowych można znaleźć TUTAJ). Niedawno udostępniona została jedna z pierwszych oficjalnych interpretacji organów podatkowych w tej sprawie i warto, aby się z nią zapoznali wszyscy poszkodowani przez nierzetelne firmy inwestycyjne.

[20.10.2007] Atak spamerski na grupę dyskusyjną WGI Wierzyciele
Grupa dyskusyjna wierzycieli WGI stanowi doskonały przykład praktycznego działania Web 2.0 Składa się na nią kilkaset osób poszkodowanych w jednej z największych afer w historii polskiego rynku kapitałowego, które samodzielnie się zorganizowały (wielka w tym zasługa moderatora listy – Flobera) i dzięki Netowi uzyskały możliwość koordynowania swoich bieżących działań. Od samego początku grupa stanowiła sól w oku osób, którym nieustanne "wałkowanie" tematu Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej nie jest na rękę (jak kiedyś pisałem: w przyrodze nic nie ginie, tylko zmienia właściciela – jeśli ponad tysiąc inwestorów stracił swoje oszczędności, to ktoś inny musiał je zyskać). Dlatego też jej historia jest przetykana zarówno zdarzeniami bardzo spektakularnymi (np. dokonana przez "nieznanych sprawców" kradzież serwera), jak i misternymi intrygami, w postaci organizowania prowokacji, rozpuszczania fałszywych plotek czy kradzieży cudzych tożsamości. Ostatnio miało miejsce kolejne zdarzenie tego rodzaju w postaci zalewu grupy spamem przez osobę używającą nicków "macsoporek", "kikuczijo", "lukaczor", "fllobber" (przez dwa "l"). Cel oczywisty: zniechęcić wierzycieli do udziału w liście dyskusyjnej z której napływają dziesiątki spamerskich wiadomości. Skala niechęci przeciwników pokazuje, jak wartościową rzeczą jest udział w tej grupie, do czego zachęcam wszystkich wierzycieli (aby się zapisać, kliknij TUTAJ).

[08.10.2007] Blog afery WGI: Polemika z oświadczeniami ex-zarządu WGI Domu Maklerskiego S.A. w "Newsweeku"
W tygodniku "Newsweek" z dnia 17 września 2007 r. byli członkowie zarządu WGI Domu Maklerskiego – Łukasz K. i Maciej S. zamieścili szereg przedziwnych sprostowań, których główną cechą jest to, że więcej wykrzywiają niż prostują. Zamieszczam szczegółową, udokumentowaną polemikę z twierdzeniami zawartymi w tych oświadczeniach.

[19.05.2007] Buszujący w uchwałach
Od prawie roku osoby poszkodowane w wyniku upadłości WGI Domu Maklerskiego bezskutecznie oczekują na rekompensaty z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Rekompensaty te, w maksymalnej wysokości 15-19 tys. EUR, teoretycznie chronią każdą osobę, która zainwestowała oszczędności w domu maklerskim, ale nie może ich wypłacić z uwagi na ogłoszenie upadłości domu maklerskiego, albo stwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego, że, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciążących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów. Rekompensaty działają w sposób zbliżony do ubezpieczenia – wszystkie domy maklerskie wpłacają określone składki do systemu rekompensat, którym zarządza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W razie zaistnienia zdarzeń określonych w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi Depozyt wypłaca inwestorom rekompensaty kalkulowane wg wartości środków pieniężnych oraz utraconych maklerskich instrumentów finansowych. Dokładniej rzecz biorąc nie tyle "wypłaca", co wypłacić powinien, albowiem system jak dotąd nigdy jeszcze nie zadziałał w praktyce (co jest o tyle interesujące, że w celach marketingowych istnieniem tego rodzaju obowiązkowego ubezpieczenia chwalą się prawie wszystkie domy maklerskie w Polsce).

[16.05.2007] First International Traders, czyli świat jest mały
Jak w artykule "W dziurze po WGI" donosi miesięcznik "Forbes" nr 05/07 niemal rok po wybuchu afery WGI świadczenie usług zarządzania pieniędzmi na rynku walutowym rozpoczęło biuro maklerskie First International Traders. Dziwnym trafem nowy prezes First International Traders nazywa się dokładnie tak samo jak dawny doradca zarządu oraz Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej…

[12.05.2007] Pozew KPWiG (KNF) przeciw WGI DM
Jak donosi Stowarzyszenie WGI Wierzyciele, w dniu 17 maja o godz. 10:00 w Sądzie Okręgowym w Warszawie IV Wydział Cywilny, Al. Solidarności 127 odbędzie się rozprawa z powództwa Przewodniczącego KNF przeciwko Prezesom WGI Dom Maklerski. Przypominamy, że ponad 800 poszkodowanych przez WGI jest objętych w/w powództwem z dnia 3 sierpnia 2006 r. Wartość przedmiotu sporu to ponad 220 mln zł. Z kopią pozwu można zapoznać się TUTAJ.

[05.05.2007] Niezwykłych "przypadków" ciąg dalszy
Po awarii niniejszego bloga, w efekcie przejściowego zniknięcia kontaktu z domeną Skarbiec.Biz (17-26.04.2007), zdarzył się kolejny dziwny wypadek, w postaci kradzieży serwera na którym znajdowała się lista dyskusyjna osób poszkodowanych przez WGI. Przypomnijmy, że niniejszy blog znajduje się w Google pod numerem 1 dla hasła "WGI", zaś okoliczności chwilowej awarii domeny Skarbiec.Biz trudno nam określić inaczej jak cokolwiek dziwne. Natomiast lista dyskusyjna stanowiła przez ostatni rok główne forum do organizowania się przez osoby poszkodowane, jak również była milczącym świadkiem licznych działań dywersyjnych wymierzonych w próby sformowania przez poszkodowanych wspólnej, racjonalnej strategii dalszych działań.

[29.04.2007] Awaryjna lista dyskusyjna dla osób poszkodowanych w aferze WGI
Subskrybenci listy dyskusyjnej osób poszkodowanych przez WGI (wgi.dog.pl) są proszeni, na czas braku dostępu do listy głównej, o prowadzenie dyskusji na liście awaryjnej, na którą można się zapisać pod adresem: https://finance.groups.yahoo.com/group/spolki_wgi/

[29.04.2007] Zatrzymanie szefów spółki InterBrok
Już teraz można zauważyć, że prezentowany w prasie mechanizm działania Interbrok Investment bardzo przypomina mechanizm działania Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, co sugeruje, że twórców obydwu tych przedsięwzięć łączyło coś więcej niż tylko przelotne partnerstwo w spółce Ramsed. Można przyjąć robocze założenie, że Interbrok i WGI korzystały ze wspólnego know how, a ponieważ Emil D. i Maciej S. zaczynali swoje "inwestycje" będąc ludźmi bardzo młodymi, rozsądne wydaje się przypuszczenie, że to know how pozyskali z zewnątrz. W każdym razie, gdyby w ciągu prawie roku śledztwa organa ścigania zweryfikowały, że WGI "wywodzi się" się ze spółki Ramsed, tak samo jak Emil D., który obecnie zarządza Interbrok Investment, to być może udałoby się uratować pieniądze inwestorów Interbrok Investment.

[23.04.2007] Komunikat Przewodniczącego KNF dotyczący drugiego powództwa w tzw. sprawie WGI
Przewodniczący KNF uprzejmie informuje o skorzystaniu ze szczególnych uprawnień procesowych wynikających z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119) , a tym samym o wystąpieniu z kolejnym powództwem cywilnym przeciwko członkom zarządu i rady nadzorczej WGI DM S.A. oraz syndykowi masy upadłości WGI Consulting Sp. z o.o. Przedmiotowe powództwo odszkodowawcze objęło 73 inwestorów, którzy odpowiedzieli na komunikat z dnia 5 stycznia 2007 r. Pozew został złożony w Sadzie Okręgowym w Warszawie w IV Wydziale Cywilnym w dniu 19 kwietnia 2007 r. Osoby objęte powództwem powinny otrzymać od Sadu Okręgowego w Warszawie odpisy pozwu, a jeżeli termin pierwszego posiedzenia zostanie wyznaczony również taką informację.

[18.03.2007] "Sztuka wojny"
O tym, jak wyglądać mogą strategie prowadzenia postępowań upadłościowych Sun Tzu mógłby napisać kolejny tom "Sztuki Wojny". Częstokroć jest to wyjątkowo misterna gra w toku której upadły stara się przejąć kontrolę nad wierzycielami, aby zapewnić sobie dogodny rezultat postępowania upadłościowego. Powyższa obserwacja nasuwa mi się na myśl, kiedy analizuję powstawanie kolejnych, efemerycznych grup wierzycieli poszkodowanych przez Warszawską Grupę Inwestycyjną, które opowiadają się ze ścisłą współpracą z Michałem S. i Łukaszem K., byłymi członkami zarządu WGI, podejrzewanymi przez wielu o oszustwa na kilkaset milionów złotych.

[10.03.2007] Syndykat milczenia
Ponad tysiąc osób utraciło oszczędności życia na niejasnych operacjach finansowych Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. W całej tej historii zdumiewające jest to, że walka wierzycieli WGI o odzyskanie powierzonych pieniędzy odbywa się przy milczeniu mediów, chociaż przecież dużo mniejsze afery trafiały na pierwsze strony gazet. Niewątpliwie duże znaczenie odgrywa tu strategia działania organizatorów WGI, Łukasza K. i Macieja S., którzy w celu wyciszania niewygodnej krytyki od lat korzystali z usług najlepszych specjalistów PR na rynku . Dzięki temu udało im się stworzyć parasol ochronny nad swoją działalnością, w którym takie przedsięwzięcie jak WGI mogło spokojnie się rozwijać, a popełniane nadużycia przez długie lata utrzymywano w tajemnicy.

[14.02.2007] Pisma do sądu upadłościowego
Uprzejmie informuję, że w dniu 19 lutego 2007 r. do sądu upadłościowego dotrą trzy pisma (datowane na 12 i 14 lutego), w których – działając jako pełnomocnik jednego z członków rady wierzycieli WGI DM, p. Zbigniewa Banacha – ustosunkowuję się do następujących kwestii:
prawidłowej treści listy inwestorów na potrzeby wypłaty rekompensaty z systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią pisma);
działań WGI DM S.A. przed ogłoszeniem upadłości, które mogły zmierzać do pokrzywdzenia wierzycieli WGI DM S.A. poprzez wyprowadzanie środków ze spółki (kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią pisma);
otwarcia likwidacji spółki WGI Europe Limited (kliknij tutaj, aby zapoznać się z treścią pisma).
Ponieważ zależy nam na nadaniu możliwe dużego rezonansu zagadnieniom wskazanym w tych pismach, podkreślamy że istnieje możliwość, aby również inni wierzyciele podpisywali analogiczne pisma i przekazywali je do sądu upadłościowego. W każdym jednak wypadku wierzyciele powinni dokonać na własną odpowiedzialność weryfikacji, czy zgadzają się z tezami zawartymi w tych pismach i samodzielnie podjąć decyzję o złożeniu takiego pisma do sądu.
Proszę natomiast, aby w kwestiach poruszonych w tych pismach nie dzwonić do sądu, ani syndyka, albowiem masowe dokonywanie takich czynności dezorganizuje pracę tych instytucji, a nie wnosi żadnej wartości dodanej w stosunku do nadania pisma do sądu.

[15.01.2007] Prawdziwa historia Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej
Mija już prawie rok od chwili, gdy w prasie pojawiły się pierwsze spekulacje na temat nieprawidłowości w domu maklerskim Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej. Kilka tygodni po nich WGI Dom Maklerski S.A. utracił zezwolenie na wykonywanie działalności maklerskiej, a następnie ogłoszono upadłość kluczowych spółek z grupy kapitałowej WGI. Wiele wskazuje na to, że upadłość WGI DM będzie opisywana w podręcznikach, i to nie podręcznikach ekonomii, ale fizyki, jako eksperymentalny dowód na fałszywość zasady zachowania masy. Choć bowiem Łomonsow i Lavoisier twierdzili, że w zamkniętym układzie suma mas jest stała, to w polskim systemie finansowym całkiem niemała masa w postaci ponad trzystu milionów złotych pochodzących od inwestorów WGI DM po prostu zniknęła bez śladu, stanowiąc tym samym eksperymentalny dowód na fałszywość kilku podstawowych praw chemii i fizyki.

[21.12.2006] Jak powinien działać system rekompensat?
Wierzyciele WGI Domu Maklerskiego słyszeli już wielokrotnie, że system rekompensat stanowi absolutne novum na tle istniejących rozwiązań, co ma usprawiedliwiać pewną niespieszność, z jaką niektóre podmioty realizują swoje ustawowe obowiązki związane z rekompensatami. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej złożona.

[21.12.2006] Co z tymi obligacjami?
Do Stowarzyszenia WGI Wierzyciele docierają pewne (nieoficjalne i niepotwierdzone) sygnały, że syndyk masy upadłości WGI DM nie zamierza zgłaszać swojej wierzytelności z tytułu obligacji WGI Consulting do masy upadłości WGI Consulting, ale uważa, że powinni to zrobić sami inwestorzy jako "właściciele" tychże obligacji.

[21.12.2006] Zbycie przedsiębiorstwa do WGI Europe
Zgodnie z przedłożonym przez syndyka "Ogólnym sprawozdaniem o stanie masy upadłości i możliwości zaspokojenia wierzycieli" w kwietniu 2006 r. likwidatorzy WGI Domu Maklerskiego sprzedali przedsiębiorstwo WGI Domu Maklerskiego na rzecz spółki WGI Europe Ltd., w wyniku czego w momencie ogłoszenia upadłości WGI Dom Maklerski nie posiadał żadnych środków trwałych ani majątku rzeczowego.

[04.08.2006] List otwarty klientów WGI do Ministra Zbigniewa Ziobro
[…] My niżej podpisani jesteśmy osobami poszkodowanymi w aferze Warszawska Grupa Inwestycyjna Dom Maklerski S.A. w upadłości. JEST NAS W SUMIE OKOŁO 1800 OSÓB. Firmie tej, mającej państwową licencję i pozostającej pod stałym nadzorem licencjodawcy, Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, powierzyliśmy w zarządzanie wg wstępnych wyliczeń KPWiG, oraz zajmującej się aferą WGI kancelarii prawniczej Gessel, około trzysta milionów złotyc h. Były to w przypadku bardzo wielu starszych osób oszczędności całego życia […]

[18.07.2006] List otwarty grupy klientów WGI do KPWiG
[…] KPWiG jest instytucją mającą na celu ochronę interesów klientów instytucji finansowych oraz regulowanie rynku kapitałowego w Polsce. Brak współpracy z inwestorami WGI DM stawia Państwa w bardzo niekorzystnym świetle. Jako instytucja zaufania publicznego KPWiG musi prowadzić przejrzystą politykę informacyjną, czego wyrazem powinno być spotkanie informacyjne z inwestorami WGI DM, przy współudziale prasy, przedstawicieli domów maklerskich i wreszcie WGI Domu Maklerskiego. Jedynie w ten sposób jednoznacznie i w pełni jawnie będziemy mogli wyjaśnić wszystkie niejasności […]

[15.06.2006] Środki WGI zostały zablokowane
W dniu 14 czerwca br., działający na wniosek polskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd sąd dystryktu południowego w Nowym Jorku zamroził zdeponowane w Wachovia Securities aktywa WGI Consulting sp. z o.o., tj. jednej z kluczowych spółek Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, która od kilku miesięcy znajduje się w stanie otwartego konfliktu z KPWiG. Więcej informacji można uzyskać, klikając na link powyżej.

Oceń ten artykuł: