Pozew KPWiG (KNF) przeciw WGI DM


Robert Nogacki – Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje poszkodowanym przez WGI Dom Maklerski doradztwo prawne obejmujące m.in.

1) przygotowanie powództwa przeciw KDPW o wypłatę pełnej kwoty rekompensaty;
2) budowę powództwa odszkodowawczego wobec Skarbu Państwa;
3) pomoc w sporze z syndykiem masy upadłości WGI DM odnośnie środków wypłacanych z rachunku, przewyższających saldo dokonanych wpłat (przypadki tzw. "ujemnego salda").

Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Chcesz szybko poznać podstawowe informacje na temat afery WGI? Kliknij TUTAJ oraz monitoruj nasz blog.

Pozew KPWiG (KNF) przeciw WGI DM

[Warszawa, 12.05.2007] Jak donosi Stowarzyszenie WGI Wierzyciele, w dniu 17 maja o godz. 10:00 w Sądzie Okręgowym w Warszawie IV Wydział Cywilny, Al. Solidarności 127 odbędzie się rozprawa z powództwa Przewodniczącego KNF przeciwko Prezesom WGI Dom Maklerski. Przypominamy, że ponad 800 poszkodowanych przez WGI jest objętych w/w powództwem z dnia 3 sierpnia 2006 r. Wartość przedmiotu sporu to ponad 220 mln zł. Z kopią pozwu można zapoznać się TUTAJ.

Przypomnijmy, że:

1) przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisji Nadzoru Finansowego) skorzystał ze swoich uprawnień prokuratorskich wytoczył powództwo na rzecz grupy kilkuset klientów WGI Domu Maklerskiego, który wyrazili zainteresowanie takim powództwem;

2) osoby na rzecz których przewodniczący KNF wytoczył powództwo mogą wstąpić do sprawy w charakterze powoda. W tym wypadku do udziału prokuratora w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym;

3) wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez przewodniczącego KNF ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy wierzycielem, na rzecz którego przewodniczący KNF wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia majątkowe (czyli w sprawach takich jak niniejsza) prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone.

>>> POWRÓT
do bloga afery WGI

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: