Wytyczne Prokuratora Generalnego ws. odwróconego łańcucha dystrybucji leków

W wtorek 17 września 2019 r., podczas konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprezentował wytyczne dla prokuratorów ws. zasad prowadzenia postępowań dotyczących ścigania przestępstw odwróconego łańcucha dystrybucji leków.

 

Prokurator Generalny przypomniał prokuratorom o Ustawie z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 959), która zaczęła obowiązywać 6 czerwca 2019 r. Wprowadzono nią w życie m.in. nakaz zbywania przez apteki produktów leczniczych wyłącznie w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Naruszenie tej reguły, w skrajnych przypadkach zagrożone jest karą nawet 10 lat pozbawienia wolności.

Jak ujawnił Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, w latach 2012 – 2015 prowadzono jedynie 90 postępowań dotyczących tego procederu, z których 9 zakończyło się wyrokiem skazującym. Za to tylko w 2018 roku prokuratura prowadziła ponad 60 śledztw w sprawie odwróconego łańcucha dystrybucji leków o wartości 182 mln zł, i postawiła zarzuty 32 osobom.

Wg udzielonych prokuratorom wytycznych, mają oni badać, czy przestępstwa polegające na zbyciu leków nieuprawnionemu podmiotowi wypełniły znamiona innych przestępstw Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego czy ustawy o rachunkowości, w szczególności czy spowodowały niebezpieczeństwo powszechne. Prokuratorzy, w przypadku przestępstw dotyczących mienia znacznej wartości lub zagrożonych karą nie niższą niż 5 lat pozbawienia wolności lub popełnionych w grupie albo związku przestępczym, mają sprawdzać, czy istnieją podstawy do zastosowania na majątku podejrzanego konfiskaty rozszerzonej. W sprawach odwróconego łańcucha dystrybucji leków, każdorazowo badaniu poddana ma zostać również zasadność cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej.

„Skuteczne ściganie i przeciwdziałanie mechanizmowi „odwróconego łańcucha dystrybucji leków” prokuratura uznaje za jeden z absolutnych priorytetów w swoim działaniu ze względu na negatywny wpływ tych przestępstw na sferę ochrony zdrowia publicznego. Zalecenia Prokuratora Generalnego mają na celu ukierunkowanie czynności procesowych w toczących się postępowaniach na dokonywanie kompleksowych ustaleń, uwzględniających pełną zawartość kryminalną ujawnionych zachowań, i tym samym skuteczną walkę z mafią lekową” (pk.gov.pl).

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: