Przy okazji pracy nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty wiele mówi się o jego niezależności. Przedstawiciele władz samorządu aptekarskiego często podnoszą

W wtorek 17 września 2019 r., podczas konferencji prasowej w Prokuraturze Krajowej, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaprezentował wytyczne dla prokuratorów

W poniedziałek 13 maja 2019 r., Prezydent podpisał kolejną nowelizację ustawy – Prawo farmaceutyczne. Nowe przepisy zaostrzyć mają przede wszystkim

W poniedziałek 7 stycznia 2019 r. ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Przewiduje on wprowadzenie dodatkowych