WHO chce wyjaśnić, czy COVID naprawdę powstał w laboratorium

WHO chce wyjaśnić, czy COVID naprawdę powstał w laboratorium

WHO chce wyjaśnić, czy COVID naprawdę powstał w laboratorium

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała wszystkie kraje do odłożenia na bok różnic w celu przyspieszenia wysiłków zmierzających do zrozumienia, gdzie i jak powstał wirus COVID-19, w tym nieudowodnionej sugestii, że został on stworzony w laboratorium.

W marcu tego roku WHO i Chiny wydały wspólny raport na temat pochodzenia koronawirusa. Zgodnie z opublikowaną przez ONZ 13 sierpnia informacją, analiza tego raportu wykazała, iż nie ma wystarczających dowodów naukowych, aby wykluczyć którąkolwiek z hipotez na temat pochodzenia nowego koronawirusa. ONZ podkreśla, że aby zająć się „hipotezą laboratoryjną”, głoszącą teorię o celowym stworzeniu wirusa COVID-19 w laboratorium, potrzebuje dostępu do wszystkich danych w celu zapobiegania globalnym zagrożeniom dla zdrowia w przyszłości.

WHO wzywa wszystkie rządy do odpolitycznienia sytuacji oraz do współpracy w celu przyspieszenia badań nad genezą koronawirusa COVID-19, a także, do współpracy w celu opracowania wspólnych ram działania w zakresie przyszłych pojawiających się patogenów o potencjale pandemicznym. „Wzywamy wszystkie rządy, aby odłożyły na bok różnice i współpracowały w celu dostarczenia wszystkich wymaganych danych i dostępów, tak aby kolejna seria badań mogła zostać rozpoczęta tak szybko, jak to możliwe” – napisała w oświadczeniu Światowa Organizacja Zdrowia.

WHO wyjaśniła, że zdecydowała się na nową serię badań naukowych, które muszą objąć wszystkie hipotezy na temat tego, w jaki sposób nieznany wcześniej patogen przeszedł ze zwierząt na ludzi. Nowa niezależna grupa doradcza o nazwie Międzynarodowa Naukowa Grupa Doradcza ds. Pochodzenia Nowych Patogenów (SAGO – od ang. International Scientific Advisory Group for Origins of Novel Pathogens) będzie wspierać ten szczególny projekt poprzez koordynację badań zalecanych w raporcie z marca. Praca ekspertów będzie przypominać poprzednie misje COVID-19 w Chinach oraz te rozpoczęte w celu poszukiwania źródeł ptasiej grypy, wirusa Lassa i wirusa Ebola.

Znalezienie genezy nowych patogenów nastręcza naukowcom wiele trudności. Przedmiotowa misja nie ma na celu dążenia do przypisania komuś winy, wskazywania palcem lub politycznego punktowania. Chodzi o to, by ustalić, jak rozpoczęła się pandemia COVID-19, aby w przyszłości wiedzieć, jakimi metodami ustalać pochodzenie wszystkich nowych przypadków przenoszenia się choroby między ludźmi a zwierzętami.

Według ONZ dla zapewnienia sukcesu nowych badań WHO, będą musiały one obejmować dalszą analizę danych z najwcześniejszych przypadków zachorowań, w tym surowicy krwi od potencjalnie zarażonych osób w 2019 r., jeszcze zanim epidemia koronawirusa została uznana za pandemię.

Dane z wielu krajów, które zgłosiły wykrycie wirusa w próbkach krwi pobranych w 2019 roku, zostały już udostępnione WHO. Dotyczyło to m.in. Włoch, gdzie WHO koordynowała ponowne badania próbek krwi pobranych przed pandemią poza granicami kraju.

 

Źródło: ONZ

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: