MF przedłuża terminy związane ze sprawozdawczością finansową

MF przedłuża terminy związane ze sprawozdawczością finansową

Tuż przed południem w czwartek 26 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów zadeklarowało o wydłużeniu terminów na realizację obowiązków związanych ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw prywatnych, publicznych i organizacji pozarządowych.

Termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego wynosi 3 miesiące od dnia bilansowego, a więc maksymalnie do 31 marca. Na badanie i zatwierdzenie tego sprawozdania jest 6 miesięcy, czyli do 30 czerwca. Termin na przekazanie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS upływa 10 dnia od zatwierdzenia sprawozdania. Do Krajowego Rejestru Sądowego sprawozdanie finansowe można złożyć najpóźniej 15-ego dnia od jego zatwierdzenia (a więc najpóźniej do 15 lipca, chyba że zatwierdzenie nastąpiło wcześniej, wówczas termin oblicza się następująco: data zatwierdzenia plus 10 dni), a do naczelnika urzędu skarbowego – podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS składają  w terminie 10 dni od dnia jego zatwierdzenia.

W czwartek 26 marca 2020 r., Ministerstwo Finansów poinformowało o wydłużeniu tych terminów:

„W drodze rozporządzenia zostaną odroczone obowiązki jednostek sektora prywatnego, publicznego, org. pozarządowych zw. m. in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych, ich badaniem przez firmy audytorskie, zatwierdzaniem oraz udost. do wiadomości publicznej” (Twitter, oficjalny profil Ministerstwa Finansów).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: