Komisja Europejska bada dopuszczalność pomocy państwa ze środków publicznych

Komisja Europejska bada dopuszczalność pomocy państwa ze środków publicznych

We wtorek 11 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie dopuszczalności udzielenia 95 mln euro wsparcia publicznego przez polskie władze firmie LG Chem na rozbudowę fabryki produkującej baterie do aut elektrycznych w Biskupicach Podgórnych w woj. dolnośląskim.

Komisja Europejska ma wątpliwości, czy aby wsparcie polskiego rządu dla LG Chem nie narusza zasad dopuszczalnej pomocy państwa, co mogłoby zakłócić europejską konkurencje rynkową, poprzez nadanie LG Chem przewagi rynkowej kosztem podatników. Chodzi o grant na inwestycję w rozbudowę zakładu produkcyjnego baterii litowo-jonowych, modułów i zestawów baterii do pojazdów elektrycznych, w wysokości 95 mln euro. Jak powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji w UE komisarz Margrethe Vestager: „Gruntownie zbadamy, czy wsparcie ze strony polskich władz było konieczne, aby nakłonić LG Chem do decyzji o rozbudowie zakładu produkującego baterie w Polsce, oraz czy wsparcie to ogranicza się do niezbędnego minimum i nie zakłóca konkurencji ani nie wpływa niekorzystnie na spójność w UE” (www.ec.europa.eu).

KE obawia się, że wparcie dla LG Chem w aż tak znacznej wysokości przekracza normy dopuszczalnej pomocy dla inwestycji prywatnych. Przedstawia więc Polsce trzy zarzuty, które podlegają wyjaśnieniu:

  1. czy 95 mln euro wsparcie jest uzasadnione, konieczne dla wywołania efektu zachęty dla firmy LG Chem do zwiększenia przez nią zdolności produkcyjnych w Polsce?
  2. czy wsparcie ze środków publicznych w tej wysokości mieści się w ramach proporcjonalności wkładu publicznego w rozwój regionalny?
  3. czy 95 milionowa euro pomoc państwa nie przekracza dopuszczalnych granic pomocy dla danego projektu.

Zdaniem Komisji Europejskiej na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw w danym regionie wpływa nie tylko pomoc ze strony państwa, w którym ten region się znajduje. Równie istotnymi czynnikami są m.in.: system podatkowy, koszt, dostępność i kwalifikacje siły roboczej, jak i całe pozostałe otoczenie biznesowe. W obliczu więc atrakcyjności regionu, determinowanej tymi czynnikami, udzielanie pomocy ze środków publicznych jest niepotrzebne, i jednocześnie zakłóca równowagę rynkową, osłabiając pozycję konkurentów, którzy finansować muszą takie inwestycje sami, bez wsparcia ze strony państwa.

Jak wyjaśnia KE: „Wszczęcie szczegółowego postępowania daje stronie polskiej i zainteresowanym stronom trzecim możliwość przedstawienia uwag na temat wspomnianego środka pomocy. Nie przesądza to jednak w żaden sposób o wyniku postępowania” (www.ec.europa.eu).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

 

 

Oceń ten artykuł: