We wtorek 11 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie dopuszczalności udzielenia 95 mln euro wsparcia

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych. Uproszcza on warunki udziału w postępowaniu, wprowadza obowiązek