Jak odbierać paczki w pandemii COVID-19

Jak odbierać paczki w pandemii COVID-19

Jak odbierać paczki w pandemii COVID-19

Ministerstwo Rozwoju opracowało, a w obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce zaktualizowało, wytyczne dla firm kurierskich dostarczających paczki do domów, mieszkań i firm. Ma to powstrzymać falę rozprzestrzeniania się COVID-19 drogą konsumpcji, która stała się rekordowo popularna i wykorzystywana w okresie panującej pandemii.

W ostatnich dwóch tygodniach nastąpił znaczny wzrost zachorowań w Polsce spowodowanych COVID-19. Kraj podzielono na dodatkowe strefy: żółtą i czerwoną, w których wprowadzono odpowiednio: wyższe i najwyższe obostrzenia sanitarne. A od samego początku pandemii rekordowe wzrosty obrotów notują firmy kurierskie. Rząd wprowadził bowiem ograniczenia w klasycznej sprzedaży określonych dóbr, ale nie zakazał ich sprzedaży drogą wysyłkową. Dlatego też Polacy, jak i większość pozostałej części globu, intensywnie zaczęła korzystać z tej furtki, kupując wszelkie dobra, w tym żywność przez Internet, z dostawą do domu. A dostawy te realizują kurierzy. Stanowią więc grupę zawodową, która jest szczególnie narażona na zakażenie koronawirusem, jednocześnie będąc samą źródłem niebezpieczeństwa przeniesienia i rozprzestrzeniania się wirusa.

Dlatego też Ministerstwo Rozwoju, we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, opracowało i zaktualizowało wytyczne dla kurierów, tak by powstrzymać rosnącą w ostatnich tygodniach liczbę zakażeń COVID-19. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą kurierską zobowiązane są:

– informować pracowników o tym, żeby nie zjawiali się w pracy, jeśli mieli kontakt z osobą zarażoną koronawirusem, jak i wówczas, gdy sami mają już niepokojące objawy zarażenia;

– zagwarantować pracownikom środki ochrony twarzy i rąk przed zakażeniem;

– uświadomić pracowników, że poza nieuniknionymi koniecznościami, nie muszą domagać się pokwitowania odbioru przesyłki przez adresata;

– ograniczyć formalności z udziałem klientów, np. w zakresie składania reklamacji.

W trakcie realizacji usługi kurierskiej kurierzy mają obowiązek zadbać o zapewnienie bezdotykowej obsługi klientów przy odbieraniu przez nich, jak i nadawaniu przesyłek. Zgodnie z nowymi wytycznymi został wprowadzony/wprowadzone:

a) obowiązek zasłaniania ust i nosa przez pracowników – kurierów, listonoszy, a także zalecenie zachęcania adresatów przesyłek do zasłaniania ust i nosa przy kontakcie z kurierem, niezależnie od miejsca odbioru przesyłki;

b) obowiązek korzystania przez pracowników ze środków ochrony osobistej zapewnionych przez pracodawcę;

c) zalecenie maksymalnego ograniczenia kontaktu fizycznego;

d) wymóg przestrzegania zawieszenia wykonywania w okresie epidemii obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej, oraz – w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo – możliwie szerokie stosowanie alternatywnych form potwierdzenia doręczenia innych przesyłek wymagających potwierdzenia doręczenia;

e) wymóg maksymalnego ograniczenia przypadków przekazywania przedmiotów (w tym skanerów, długopisów) podczas procesów odbierania i nadawania przesyłek;

f) wymóg ograniczenia wszelkich formalności pisemnych;

g) zalecenia co do zachęcania klientów do dokonywania płatności za przesyłki za pobraniem w formie bezgotówkowej;

h) zalecenia co do przyjmowania gotówki z użyciem rękawiczek lub stosowania środków dezynfekujących;

i) zalecenie ograniczenia do niezbędnego minimum obowiązku oczekiwania przez pracownika – kuriera na sprawdzenie przesyłki przez odbiorcę.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: