Bank Millennium – Mariusz Gromada analizuje dane o COVID #9

najnowsze dane

– W perspektywie globalnej koronawirus nadal dysponuje paliwem do dynamicznego rozwoju. Na świecie dziennie potwierdza się około 80 tys. nowych infekcji, co stanowi 2,2% wzrostu w stosunku do łącznej liczby zdiagnozowanych przypadków (w Ameryce Południowej wskaźnik ten wynosi aż 5,5%) – mówi Mariusz Gromada, matematyk i statystyk, dyrektor Departamentu Customer Intelligence w Banku Millennium. – Większość krajów Europy skutecznie ograniczyła rozprzestrzenianie się SARS-Cov-2, dzienny przyrost oscyluje tu w granicach 1%. W Polsce łączna liczba zdiagnozowanych chorych jest nadal niewielka, jednak dzienny procentowy wzrost jest dwukrotnie wyższy w porównaniu do analogicznych danych dla całości Europy.

1

 

W Europie liczba nowych potwierdzonych zakażeń maleje, większość krajów osiągnęła istotne postępy w walce z COVID. Wskaźnik nowych zakażeń jest ponad dwukrotnie niższy w porównaniu do danych dla całego świata – 1% vs 2,2% wzrostu w stosunku do łącznej liczby zdiagnozowanych przypadków.

2

Od kilku tygodniu w Polsce niezmiennie potwierdza się około 300-400 infekcji dziennie. Łączna liczba potwierdzonych chorych nadal jest relatywnie niewielka, jednak jesteśmy wśród krajów, w których nie wykazuje się spadku nowych identyfikowanych zakażeń. W Polsce, na tle Europy, przyrost zakażeń jest dosyć wysoki – 2,1% vs 1% wzrostu w stosunku do łącznej liczby zdiagnozowanych przypadków.

Dynamiczny wzrost infekcji w Ameryce Południowej, głównie w Brazylii i Peru. Wskaźnik przyrostu nowych zakażeń jest ponad dwukrotnie wyższy od analogicznej wartości dla całego świata  – 5,5% vs 2,2% wzrostu w stosunku do łącznej liczby zdiagnozowanych przypadków.

4

W Azji ponownie notowane są silne wzrosty nowych potwierdzonych zakażeń (25 tys. dziennie). Również wskaźnik przyrostu jest wyższy niż wartość dla całego świata (3,3% vs 2,2% w stosunku do łącznej liczby zdiagnozowanych przypadków). Ważne: w związku z położeniem geograficznym Rosja została zaklasyfikowana do Azji.

5

Afryka, pomimo nadal niewielkiej liczby potwierdzonych przypadków, jest w szybkim trendzie wzrostowym – przyrost 3,9% vs 2,2% dla świata mierzone w stosunku do łącznej liczby potwierdzonych przypadków.

6

Sytuacja w Ameryce Północnej bez zmian – nadal około 30 tys. nowych potwierdzonych zakażeń dziennie. Ameryka Północna „rośnie” nieco wolniej niż świat – 2,1% vs 2,2% dziennie w stosunku do łącznej liczby zdiagnozowanych przypadków. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych (na losowo wybranych mieszkańcach Stanu Nowy Jork) wskazują, że faktycznych zachorowań jest wielokrotnie więcej.

7

Epidemia w Australii i Oceanii została niemal całkowicie powstrzymana – dzienne przyrosty są na poziomie 20-30 nowych potwierdzonych przypadków.

Źródło: Mariusz Gromada, matematyk, statystyk, dyrektor Departamentu Customer Intelligence w Banku Millennium

Oceń ten artykuł: