Kwiecień 2021 – W I kwartale 2021 r. w oficjalnych źródłach (Monitor Sądowy i Gospodarczy) opublikowano informacje o 538 niewypłacalnościach

W sektorze nieruchomości komercyjnych wyraźnie widać nowe kierunki inwestycji. Coraz częściej rozważane są też zmiany przeznaczenia inwestycji i konwersje budynków

Rynki wkraczają w ostatni miesiąc roku - czas podsumowań i ostatnich rozliczeń w ramach przygotowań do 2021 roku, z którym

W końcu września liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1023,7 tys. osób i była o 4,3 tys. osób niższa niż w końcu