Przepisy ustawy o IPN niezgodne z Konstytucją

W czwartek 17 stycznia 2019 r., Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. zmieniającej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej (Dz.U. 2018, poz. 369) w zakresie obejmującym wyrazy „ukraińskich nacjonalistów” oraz „Małopolski Wschodniej”.

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ww. zapisów 14 lutego 2018 r. złożył Prezydent RP. W odniesieniu do pierwszego z pojęć Trybunał stwierdził brak sprecyzowania, czy obejmuje zorganizowane formacje zbrojne, czy również pojedyncze osoby o określonych poglądach.

Termin „Małopolska Wschodnia” został pojawił się w dwóch aktach normatywnych, nieobowiązujących już od 1928 r. Rekonstrukcja tego pojęcia w oparciu o nie naruszałaby standardy legislacji.

Brak precyzyjnych pojęć mógłby doprowadzić do trudności z przypisaniem odpowiedzialności karnej za publiczne i wbrew faktom zaprzeczanie popełnionym zbrodniom.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: