Przewodnicząca KE ostrzega: wszystkie orzeczenia ETS mają być w pełni respektowane w Polsce

Przewodnicząca KE ostrzega: wszystkie orzeczenia ETS mają być w pełni respektowane w Polsce

Przewodnicząca KE ostrzega: wszystkie orzeczenia ETS mają być w pełni respektowane w Polsce

Po czwartkowym (07.10) ustnym przedstawieniu orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydała nazajutrz oświadczenie, w którym wyraziła głęboki niepokój, jak i deklarację, że Unia będzie egzekwować realizację zobowiązań traktatowych, w tym między innymi zobowiązanie do respektowania wyższości prawa wspólnotowego nad prawem krajowym.

W czwartek 7 października polski Trybunał Konstytucyjny uznał, że część przepisów Traktatu o Unii Europejskiej jest niezgodna z Konstytucją RP. Ten wyrok TK otwiera furtkę polskim władzom do przedkładania przepisów prawa krajowego nad unijne, a zatem i do nierespektowania tych drugich w sytuacji stwierdzenia ich sprzeczności z przepisami polskimi.

W piątek 8 października, a więc dzień po wydaniu wyroku przez TK, odniosła się do niego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen:

„Jestem głęboko zaniepokojona wczorajszym orzeczeniem polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Poleciłem służbom Komisji, aby dokładnie i szybko je przeanalizowały. Na tej podstawie podejmiemy decyzję o kolejnych krokach. UE jest wspólnotą wartości i praw. To one spajają naszą Unię i czynią ją silną. Będziemy stać na straży podstawowych zasad porządku prawnego naszej Unii. Polega na nim 450 milionów naszych Europejczyków. Naszym najwyższym priorytetem jest zagwarantowanie ochrony praw polskich obywateli oraz zapewnienie, by mogli oni korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, tak jak wszyscy obywatele naszej Unii. Ponadto obywatele Unii Europejskiej, jak również przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, potrzebują pewności prawnej, że przepisy UE, w tym orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, są w pełni stosowane w Polsce. Nasze traktaty są bardzo jasne. Wszystkie orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla organów wszystkich państw członkowskich, w tym dla sądów krajowych. Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przed przepisami konstytucyjnymi. Do tego zobowiązały się wszystkie państwa członkowskie UE jako członkowie Unii Europejskiej. Aby to zapewnić, wykorzystamy wszystkie uprawnienia, jakie mamy na mocy traktatów”.

W czwartek 7 października Komisja Europejska opublikowała również oświadczenie potwierdzające nadrzędność prawa UE, które jest dostępne w Internecie we wszystkich językach obowiązujących w Unii.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: