Kolejne dwa kroki na drodze do unijnej cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości

Kolejne dwa kroki na drodze do unijnej cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości

Kolejne dwa kroki na drodze do unijnej cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości

Unia Europejska prowadzi zaawansowane prace nad cyfryzacją wymiaru sprawiedliwości. W ramach tego procesu, w poniedziałek 14 września 2020 r. Komisja Europejska opublikowała dwa opracowania: z zakresu cyfrowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz wykorzystania innowacyjnych technologii w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości.

W opracowaniu na temat cyfrowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zaproponowano konkretne działania mające na celu usunięcie obecnych braków w tej dziedzinie. Obejmują one stworzenie nowego systemu zarządzania sprawami dla Eurojustu, specjalnej platformy informatycznej umożliwiającej udostępnianie dużych akt w dochodzeniach transgranicznych oraz aktualizację narzędzi komunikacyjnych.

Badanie dotyczące wykorzystania innowacyjnych technologii koncentruje się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji i innowacyjnych technologii w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i stwierdza, że konieczna jest lepsza koordynacja wysiłków i działań na poziomie Unii Europejskiej. Takie wnioski powstały, gdyż badania wykazały, że w państwach członkowskich istnieje wiele projektów o podobnych celach, problemach i technologiach. Wyniki obu badań zostaną uwzględnione w przygotowywanym komunikacie w sprawie digitalizacji wymiaru sprawiedliwości, wraz z wynikami trwających konsultacji w sprawie planu działania dotyczącego tego komunikatu, które będą otwarte dla społeczeństwa do dnia 24 września 2020 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: