Unia Europejska prowadzi zaawansowane prace nad cyfryzacją wymiaru sprawiedliwości. W ramach tego procesu, w poniedziałek 14 września 2020 r. Komisja