KE wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie przejęcia Fitbita przez Google’a

KE wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie przejęcia Fitbita przez Google’a

KE wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w sprawie przejęcia Fitbita przez Google’a

We wtorek 4 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu dokonania oceny planowanego przejęcia Fitbita przez Google. KE obawia się, że fuzja jeszcze bardziej umocni pozycję rynkową Google’a w obszarze reklamy internetowej poprzez zwiększenie i tak już ogromnej ilości posiadanych danych, które Google mógłby wykorzystać do personalizacji obsługiwanych i wyświetlanych przez siebie reklam.

Fuzja Google i Fitbit

Google jest amerykańską, międzynarodową firmą technologiczną działającą w wielu obszarach produktowych, w tym w dziedzinie technologii reklamy online, wyszukiwania w Internecie, komputerowego oprogramowania i sprzętu. Wśród innych produktów i usług, Google opracowuje licencjonowane systemy operacyjne dla smartfonów, a także aplikacje zdrowotne i fitness. Firma oferuje również usługi informatyczne i informacyjno-badawcze dla branży medycznej. Zdecydowaną większość swoich przychodów Google czerpie z reklamy internetowej za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej.

Fitbit jest amerykańską firmą zajmującą się rozwojem, produkcją i dystrybucją urządzeń noszonych na ciele (zarówno smartfonów jak i trackerów fitness) oraz połączonych z nimi systemowo wag, działającą w sektorze zdrowia i odnowy biologicznej, a także dostarcza powiązane oprogramowania i usługi.

Nadzór KE nad połączeniami rynkowych gigantów

Jednym z głównych zadań Komisji Europejskiej jest ocena połączeń i przejęć dotyczących przedsiębiorstw o obrotach przekraczających określone progi oraz zapobiegania koncentracjom na rynku, które znacznie utrudniałyby skuteczną konkurencję na terenie EOG lub jakiejkolwiek jego istotnej części.

Zdecydowana większość zgłoszonych połączeń nie stwarza problemów w zakresie konkurencji i jest zatwierdzana po rutynowej kontroli. Od momentu zgłoszenia transakcji Komisja ma zazwyczaj 25 dni roboczych na podjęcie decyzji o udzieleniu zgody (faza I) lub rozpoczęciu szczegółowego badania (faza II).

Obawa o zachwianie przez Google równowagą rynku

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała: – Oczekuje się, że w nadchodzących latach wykorzystanie urządzeń przenośnych przez europejskich konsumentów znacznie wzrośnie. Pójdzie to w parze z gwałtownym wzrostem ilości danych generowanych przez te urządzenia. Dostarczają one kluczowych informacji na temat sytuacji życiowej i zdrowotnej użytkowników tych urządzeń. Nasze dochodzenie ma na celu sprawdzenie, czy po przejęciu Fitbita kontrola Google’a nad danymi zebranymi za pomocą urządzeń nie zakłóci konkurencji”.

KE powzięła wątpliwości co do wpływu fuzji na świadczenie usług wyszukiwania i wyświetlania reklam w Internecie (sprzedaż powierzchni reklamowej na stronie wynikowej wyszukiwarki internetowej lub innych stronach internetowych), jak również na świadczenie usług „ad tech” (analiza i narzędzia cyfrowe wykorzystywane do ułatwienia programowej sprzedaży i zakupu reklamy cyfrowej). Poprzez przejęcie Fitbita Google nabyłby bazę danych zgromadzoną i administrowaną przez Fitbit, a będącą źródłem informacji na temat zdrowia i kondycji fizycznej swoich użytkowników, jak i technologię umożliwiającą stworzenie bazy danych podobnej do bazy danych Fitbita.

Dane zgromadzone za pomocą urządzeń multimedialnych noszonych na nadgarstku wydają się na obecnym etapie postępowania Komisji stanowić istotną korzyść na rynku reklamy internetowej. Poprzez zwiększenie przewagi danych Google’a w zakresie personalizacji reklam, które firma obsługuje za pośrednictwem swojej wyszukiwarki i wyświetla na innych stronach internetowych, rywalom rynkowym trudniej byłoby dopasować usługi reklamowe Google’a w Internecie. W związku z tym połączenie z Fitbitem spowodowałaby powstanie barier wejścia na rynek i ekspansji dla konkurentów Google’a w zakresie tych usług, ze szkodą dla reklamodawców i wydawców, którzy zostaliby postawieni w obliczu wyższych cen i ograniczonego wyboru.

Niebezpieczna dla rynku silna pozycja Google’a

Już teraz Komisja Europejska uważa, że Google:

– ma dominującą pozycję w zakresie świadczenia usług reklamy internetowej w wyszukiwarkach w krajach EOG (z wyjątkiem Portugalii, dla której udziały w rynku nie są dostępne);

– posiada silną pozycję rynkową w zakresie świadczenia usług reklamy wizualnej online przynajmniej w: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, na Węgrzech, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, w szczególności w odniesieniu do reklam wizualnych w sieciach pozaspołecznych;

– posiada silną pozycję rynkową w zakresie podaży usług ad tech w EOG.

Procedura postępowania wyjaśniającego Komisji Europejskiej

Komisja przeprowadzi teraz szczegółowe badanie skutków planowanej przez Google i Fitbit transakcji, aby ustalić, czy jej pierwotne obawy dotyczące konkurencji na rynkach reklamy internetowej się potwierdzą.

Komisja Europejska sprawdzi również:

– skutki połączenia baz danych Fitbita i Google’a oraz ich możliwości w sektorze cyfrowej opieki zdrowotnej, który wciąż znajduje się w fazie początkowej w Europie oraz

– czy Google, jako właściciel Fitbita, miałby możliwość i ewentualny interes w pogorszeniu interoperacyjności konkurencyjnych urządzeń noszonych na ciele przez użytkowników z systemem operacyjnym Google Android dla smartfonów.

Podczas wstępnego dochodzenia KE ściśle współpracowała z organami ochrony konkurencji na całym świecie, jak również z Europejską Radą Ochrony Danych. Komisja będzie kontynuować tę współpracę również w trakcie szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Omawiana fuzja została zgłoszona Komisji 15 czerwca 2020 r. Niespełna miesiąc później, 13 lipca 2020 r., w odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji, firma Google złożyła odpowiednie deklaracje. Zobowiązała się do stworzenia silosu, wirtualnego magazynu danych, w którym niektóre dane gromadzone za pomocą przenośnych urządzeń byłyby oddzielone od wszystkich innych zbiorów danych Google’a. Dane w silosie zostałyby ograniczone do możliwości wykorzystania do celów reklamowych Google’a. Komisja uważa jednak, że zaproponowane przez Google zobowiązanie do przechowywania danych w silosie jest niewystarczające, aby wyraźnie rozwiać poważne wątpliwości zidentyfikowane na tym etapie co do skutków przejęcia Fitbita. Wynika to między innymi z faktu, że środek zaradczy dotyczący silosu danych nie obejmował wszystkich danych, do których Google uzyskałby dostęp w wyniku transakcji, i które byłyby cenne dla celów reklamowych. Komisja ma teraz 90 dni roboczych, do 9 grudnia 2020 r., na podjęcie decyzji. Wszczęcie szczegółowego dochodzenia nie przesądza o jego ostatecznym wyniku.

Nie tylko fuzja Google

Poza bieżącą transakcją prowadzonych jest obecnie sześć etapów II dochodzenia w sprawie połączenia przedsiębiorstw: planowanego przejęcia Chantiers de l’Atlantique przez Fincantieri, GrandVision przez EssilorLuxottica, DSME przez HiH, Transat przez Air Canada, Refinitiv przez London Stock Exchange Group oraz planowanego połączenia PSA i FCA.

źródło: www.ec.europa.eu

Oceń ten artykuł: