Jak poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na koniec kwietnia 2022 roku zarejestrowanych w nim płatników składek było 2,8 mln, a

W czwartek 10 marca Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 19 listopada opublikował w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” komunikat w sprawie granicznych kwot przychodu w

18 września br. weszły w życie przepisy zrównujące kwestie wypadków podczas wyjazdu integracyjnego czy podróży służbowej z wypadkami przy pracy.