Wymogi wobec płatników składających elektroniczne dokumenty do ZUS

Wymogi wobec płatników składających elektroniczne dokumenty do ZUS

Wymogi wobec płatników składających elektroniczne dokumenty do ZUS

W czwartek 10 marca Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej w drodze transmisji danych (nr z wykazu 74).

Proponowane przez ministerstwo polityki społecznej rozporządzenie określa wymogi, jakie spełniać muszą płatnicy przekazując dokument elektroniczny środkami komunikacji elektronicznej do ZUS-u:

  • zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych;
  • imienne raporty miesięczne;
  • deklaracje rozliczeniowe;
  • inne dokumenty niezbędne do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów.

Płatnicy składek mogą ww. dokumenty przesyłać za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego lub ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej. ZUS będzie wystawiać w formie elektronicznej komunikaty takie jak: potwierdzenia odbioru, informacje o błędach krytycznych, jakie wystąpiły podczas przekazywania dokumentów, dane z rejestru przeznaczone do weryfikacji. Jak wyjaśnia projektowane rozporządzenie błędem krytycznym jest błąd w dokumentach ubezpieczeniowych przekazywanych przez płatnika składek poprzez transmisję danych, uniemożliwiający przetworzenie dokumentów w systemie teleinformatycznym ZUS. To niezwykle istotne pojęcie, bowiem jak stanowi § 4 ust. 3 rozporządzenia, zestaw dokumentów zawierający co najmniej jeden błąd krytyczny jest traktowany jako nieprzekazany.

Zaprojektowane w porozumieniu z Ministrem Cyfryzacji rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: