W czwartek 10 marca Minister Rodziny i Polityki Społecznej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić płatnicy składek