W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. upływa termin transpozycji do prawa krajowego przez państwa członkowskie nowych unijnych przepisów dotyczących praw

Twórca projektów koncepcyjnych, budowlanych oraz instalacji elektrycznych wystąpił do organu podatkowego z pytaniem o kwalifikację przychodów osiąganych z tego tytułu,

Sektory intensywnie korzystające z praw własności intelektualnej, takich jak patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i prawa autorskie, generują 45% całej

We wtorek 10 września 2019 r., rząd przyjął projekt nowelizacji, na mocy której w polskim wymiarze sprawiedliwości wyodrębniona zostanie komórka