Nowe przepisy unijne dotyczące praw autorskich

Nowe przepisy unijne dotyczące praw autorskich

Nowe przepisy unijne dotyczące praw autorskich

W poniedziałek 7 czerwca 2021 r. upływa termin transpozycji do prawa krajowego przez państwa członkowskie nowych unijnych przepisów dotyczących praw autorskich. Nowa dyrektywa w sprawie praw autorskich chronić ma kreatywność w erze cyfrowej, przynosząc konkretne korzyści obywatelom, sektorom kreatywnym, prasie, naukowcom, nauczycielom i instytucjom dziedzictwa kulturowego w całej Unii Europejskiej.

Oprócz ww. dyrektywy, kolejna z nowych unijnych dyrektyw – w sprawie programów telewizyjnych i radiowych – ma ułatwić europejskim nadawcom transgraniczne udostępnianie niektórych programów w ramach ich usług internetowych. Ponadto Komisja Europejska w piątek 4 czerwca opublikowała wytyczne dotyczące art. 17 nowej dyrektywy w sprawie praw autorskich, powołujący nowe regulacje dotyczące platform wymiany treści.

Obie dyrektywy, które weszły w życie w czerwcu 2019 r., mają na celu modernizację unijnych przepisów dotyczących praw autorskich oraz umożliwienie konsumentom i twórcom jak najlepszego wykorzystania świata cyfrowego, w którym usługi: strumieniowego przesyłania muzyki, platformy wideo na żądanie, telewizja satelitarna i IPTV (internetowa), agregatory wiadomości i platformy z treściami ładowanymi przez użytkowników, stały się głównymi drogami dostępu do dzieł twórczych i artykułów prasowych.

Nowe przepisy będą stymulować tworzenie i rozpowszechnianie większej ilości treści o wysokiej wartości oraz umożliwią szersze wykorzystanie technologii cyfrowych w kluczowych obszarach życia społecznego, przy jednoczesnej ochronie wolności słowa i innych praw podstawowych. Wraz z ich transpozycją na poziomie krajowym, obywatele i przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej mogą zacząć czerpać z nich korzyści.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: