W związki z pandemią COVID-19 wydłużeniu uległo wiele terminów na realizację obowiązków podatkowych, w tym informacyjnych na temat działalności podatników.

W związku z epidemią koronawirusa i nastaniem kryzysu gospodarczego, Ministerstwo Finansów dokonało wydłużenia terminów na realizację większości obowiązków podatkowych. Poniżej

Osiąganie dochodów z posiadanego mieszkania, z tytułu wykorzystywania go do działalności polegającej na wynajmie krótkoterminowym, jak większość źródeł przychodów podlega

Polskie instytucje finansowe, zobowiązane do składania informacji na temat rachunków raportowanych, zobligowane są do przekazywania ich zagranicznym administracjom na specjalnych