Formularze raportowania FATCA i CRS na 2019 rok

Polskie instytucje finansowe, zobowiązane do składania informacji na temat rachunków raportowanych, zobligowane są do przekazywania ich zagranicznym administracjom na specjalnych formularzach. W zakresie raportowania za 2018 rok zmianie uległ formularz FAT-1.

Za pośrednictwem raportowania FATCA polskie instytucje finansowe przesyłają drogą elektroniczną informacje o amerykańskich rachunkach, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. 2015, poz. 1712). Na stronach portalu podatkowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej, został opublikowany nowy formularz FAT-1 (4) do raportowania danych za 2018 r. i lata następne.

W zakresie przesyłania informacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. 2017, poz. 648), polskie instytucje finansowe nadal mogą korzystać z formularza CRS-1 (1).

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: