Jak poinformowała 6 grudnia 2020 r. Prokuratura Krajowa, Prokurator Generalny złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją

Marszałek Senatu zaprosił do Polski Komisję Wenecką, na dwudniowe rozmowy, 9-10 stycznia 2020 r., i konsultacje, m.in. w sprawie nowelizacji

Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów Kodeksu postępowania karnego, określających tryb tymczasowego aresztowania w kontekście jego maksymalnego czasu trwania

W 2017 r. pracownik łódzkiej drukarni odmówił wydrukowania materiałów reklamowych fundacji LGBT, powołując się na swoje przekonania. Został za to