MS nie uznaje wizyty Komisji Weneckiej i zaprasza ją do muzeum

MS nie uznaje wizyty Komisji Weneckiej i zaprasza ją do muzeum

Marszałek Senatu zaprosił do Polski Komisję Wenecką, na dwudniowe rozmowy, 9-10 stycznia 2020 r., i konsultacje, m.in. w sprawie nowelizacji ustaw o Sądzie Najwyższym oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych. W piątek 10 stycznia, oświadczenie ws. wizyty Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo wydało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Autor oświadczenia, opublikowanego na stronie internetowej ministerstwa – wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, oznajmił, że statut Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo, potocznie nazywanej Komisją Wenecką, wyraźnie wskazuje krąg podmiotów, uprawnionych do wysłania Komisji zaproszenia. Wśród nich nie ma jednak Marszałka Senatu. Również Konstytucja RP, jako reprezentantów państwa w stosunkach zewnętrznych wymienia jedynie Prezydenta Polski i Radę Ministrów. Zatem zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, obecna wizyta Komisji Weneckiej jest nieoficjalna, stąd ministerstwo może udzielić jej wszelkich informacji nt. polskiego ustawodawstwa w zakresie sądownictwa, ale podczas wizyty oficjalnej, czyli na zaproszenie Prezydenta lub rząd. W tych warunkach, resort sprawiedliwości może jedynie zaprosić Komisję do muzeum.

„Mając na uwadze jednoznaczne postanowienia polskiej Konstytucji i z troski o autorytet Komisji jako organu bezstronnego, apolitycznego i działającego na podstawie i w granicach prawa, jesteśmy zmuszeni uznać wizytę przedstawicieli Komisji jako nieoficjalną i nieformalną, a wszelkie Państwa ustalenia czy opinie wydane na podstawie takiej nieoficjalnej wizyty za dokumenty nie mające charakteru oficjalnych opinii czy ustaleń Komisji Weneckiej. (…) Z uwagi na nieoficjalny i nieformalny charakter wizyty jesteśmy gotowi zaprosić Państwa jako przedstawicieli Komisji do zwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL” (www.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: