Wizytująca w Polsce w dniach 9-10 stycznia 2020 r. Komisja Wenecka, podsumowała swój pobyt, wydając opinię nt. przeprowadzanych najnowszych reform

Marszałek Senatu zaprosił do Polski Komisję Wenecką, na dwudniowe rozmowy, 9-10 stycznia 2020 r., i konsultacje, m.in. w sprawie nowelizacji